Eurooppalaisessa kilpailussa palkitaan innovaatioita edistäviä julkisia hankintoja  

Euroopan innovaationeuvosto järjestää European Innovation Procurement –kilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia hankkijoita työskentelemään yhdessä, jakamaan tietoa, käytäntöjä ja kokemuksia sekä inspiroimaan toisia innovaatioita edistävien hankintojen suunnittelussa. Tavoitteena on myös tuottaa moderneja, tehokkaita ja vaikuttavia julkisia palveluita.  

Innovaatioita edistävät julkiset hankinnat modernisoivat julkista sektoria taloudellisilla ja korkealaatuisilla ratkaisuilla. Ratkaisuilla on suora vaikutus myös EU:n kilpailukykyyn, sillä hankintaketjuissa on tarkoituksena osallistaa uusia toimijoita, etenkin pk-yrityksiä. Innovaatioita edistävät hankintakäytännöt auttavat myös suurempia yrityksiä tuomaan innovatiivisia palveluita ja tuotteita markkinoille.  

Tämän vuoden kilpailussa keskitytään merkittäviin julkisten ja yksityisten hankkijoiden tapauksiin, joilla on edistetty innovaatioita sekä korostetaan tilaajien ja tuottajien läheistä yhteistyötä innovatiivisten käytäntöjen tuomisessa markkinoille.  

Tänä vuonna kilpailua käydään kolmessa eri kategoriassa, jotka ovat:  

  • Innovaatioita edistävä hankintastrategia: tässä kategoriassa haetaan pitkäaikaisia strategioita, jotka edistävät innovatiivisia hankintoja sekä kestäviä ratkaisuja ja käytäntöjä  
  • Yhteiskunnallisten haasteiden kohtaaminentässä kategoriassa haetaan innovaatioita edistäviä käytäntöjä, jotka on suunnattu taisteluun koronaviruspandemiaa vastaan  
  • Hankintajohtajuus: tässä kategoriassa palkitaan merkittäviä yksilöitä, jotka ovat edistäneet tiimiensä menestymistä innovaatioita edistävissä hankintakäytännöissä  

Jokaisen kategorian voittaja saa 75 000 € ja toiseksi sijoittunut 25 000 €.  

Kilpailuun lähetetyt hakemukset arvioidaan neljän kriteerin avulla:  

  • Muutos: Hankintakäytäntöjen mukauttaminen innovaatioita edistäviksi käytännöiksi uusien prosessien ja työkalujen avulla sekä kestävän kasvun ja kehityksen edistäminen innovaatioystävällisillä oikeudellisilla puitteilla.   
  • yttöönotto: Toistettavissa oleva ja skaalautuva hankintaratkaisu, jonka avulla saavutetaan tehokkaampia ja vaikuttavampia palveluita. Erityisenä painotuksena hyvien käytäntöjen edistäminen sekä tietojen ja kokemuksen jakaminen eri sidosryhmien kanssa eri alueilla.   
  • Yhteistyö: Yhteistyö, jonka avulla on tehty hankintaratkaisuja. Edistetään synergioita ja yhteistyötä eri maiden toimijoiden välillä ja hankintakäytäntöjen eri vaiheissa.  
  • Yhteiskunnallinen vaikutus: Käytännöt, joilla on myönteinen kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisiin. Erityisenä painotuksena digitaalisen ja vihreän siirtymän tukeminen.  

Kilpailuun voi osallistua EU-jäsenmaiden tai Horisontti Euroopan kumppanuusmaiden julkiset ja yksityiset hankkijat sekä yksilötHakuaikaa kilpailussa on 29.7.2021 asti.  

 

Lisätietoa kilpailusta