European Green Capital & European Green Leaf 2026 -kilpailut ovat avoinna

European Green Capital & European Green Leaf Awards 2026 -kilpailut ovat avoinna 14. joulukuuta 2023 – 30. huhtikuuta 2024.

Green Capital -kilpailuun voivat osallistua kaupungit EU-jäsenvaltioista, joissa on yli 100 000 asukasta ja Green Leaf -kilpailuun kaupungit, joissa on yli 20 000, mutta alle 100 000 asukasta. Kaupungilla tarkoitetaan tässä kontekstissa kaupunkialuetta, jolla on hallinnollinen yksikkö, jota hallinnoi kaupunginvaltuusto tai muu demokraattisesti valittu elin. Kaupungit voivat hakea joko European Green Capital – tai European Green Leaf -palkintoa.

Palkinnon saaminen perustuu seitsemään ympäristöindikaattoriin, joita arvioivat ensin asiantuntijaryhmä ja lopulta kilpailun tuomaristo.

Indikaattorit ovat:

  1. Ilmanlaatu
  2. Vesi
  3. Biodiversiteetti, vihreät alueet ja kestävä maankäyttö
  4. Jäte ja kiertotalous
  5. Melusaaste
  6. Ilmastonmuutoksen lieventäminen
  7. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Hakulomakkeessa tulee kuvata kaupungin nykytilannetta indikaattoreiden osalta, niiden lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, viimeisten 5-10 vuoden aikana toteutettuja toimenpiteitä sekä kuinka näitä tietoja on dokumentoitu. Lisätietoja hakemuksen laatimisesta löytyy kilpailujen ohjekirjasta, jonka voi ladata täältä.

Lue lisää kilpailuun osallistumisesta!