Europarlamentaarikkojen valiokuntajäsenyyksistä päätettiin

Euroopan parlamentissa päätettiin 3.7. jäsenyyksistä ja varajäsenyyksistä valiokunnissa. Varajäsenet voivat varsinaisten jäsenten tapaan osallistua valiokuntien työskentelyyn, mutta eivät voi äänestää niissä varsinaisten jäsenten ollessa läsnä.

Voit tutustua europarlamentaarikkoihin ja jäsenyyksiin täällä jäsenvaltioiden tai nimen mukaan.

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat jäseninä ja varajäseninä seuraavissa valiokunnissa:

AFCO – Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Laura Huhtasaari (ID, pPS)
Varajäsen: Miapetra Kumpula-Natri (S&D, SDP)

AGRI – Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Elsi Katainen (Renew Europe, Kesk.)
Petri Sarvamaa (EPP, Kok.)
Varajäsen: Teuvo Hakkarainen (ID, PS)

BUDG – Budjettivaliokunta
Nils Torvalds (Renew Europe, RKP)
Varajäsen: Eero Heinäluoma (S&D, SDP)
Varajäsen: Mauri Pekkarinen (Renew Europe, Kesk.)

CONT – Talousarvion valvontavaliokunta
Petri Sarvamaa (EPP, Kok.)

DROI – Ihmisoikeuksien alivaliokunta
Heidi Hautala (Greens/EFA, Vihr.)

ECON – Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Eero Heinäluoma (S&D, SDP)
Sirpa Pietikäinen (EPP, Kok.)
Varajäsen: Ville Niinistö (Greens/EFA, Vihr.)

ENVI – Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Teuvo Hakkarainen (ID, PS)
Silvia Modig (GUE/NGL, Vas.)
Nils Torvalds (Renew Europe, RKP)
Varajäsen: Ville Niinistö (Greens/EFA, Vihr.)
Varajäsen: Sirpa Pietikäinen (EPP, Kok.)

FEMM – Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Sirpa Pietikäinen (EPP, Kok.)
Varajäsen: Silvia Modig (GUE/NGL, Vas.)

INTA – Kansainvälisen kaupan valiokunta
Heidi Hautala (Greens/EFA, Vihr.)
Varajäsen: Laura Huhtasaari (ID, pPS)
Varajäsen: Elsi Katainen (Renew Europe, Kesk.)

ITRE – Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Miapetra Kumpula-Natri (S&D, SDP)
Ville Niinistö (Greens/EFA, Vihr.)
Mauri Pekkarinen (Renew Europe, Kesk.)
Henna Virkkunen (EPP, Kok.)
Varajäsen: Nils Torvalds (Renew Europe, RKP)

JURI – Oikeudellisten asioiden valiokunta
Varajäsen: Heidi Hautala (Greens/EFA, Vihr.)

LIBE – Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Varajäsen: Laura Huhtasaari (ID, pPS)

PETI – Vetoomusvaliokunta
Varajäsen: Miapetra Kumpula-Natri (S&D, SDP)

REGI – Aluekehitysvaliokunta
Varajäsen: Mauri Pekkarinen (Renew Europe, Kesk.)

TRAN – Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Varajäsen: Henna Virkkunen (EPP, Kok.)