Eurooppalaisiin kumppanuuksiin investoidaan 22 miljardia euroa

Euroopan komissio käynnisti 14.6. yhdessä teollisuudenalojen kanssa 11 uutta eurooppalaista kumppanuutta., ns. yhteissuunniteltua kumppanuutta. Niiden tarkoituksena on lisätä investointeja tutkimukseen ja innovointiin sekä vastata ilmastoon ja kestävyyteen liittyviin merkittäviin haasteisiin, tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali talous ja toteuttaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Kumppanuuksilla tuetaan myös Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden saavuttamista vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden mukaisesti. Kumppanuuksille myönnetään yli 8 miljardin euron rahoitus EU:n uudesta vuosien 2021–2027 tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta. Lisäksi ne saavat rahoitusta yksityisiltä kumppaneilta ja EU-mailta. Kumppanuuksien kokonaisrahoitus on noin 22 miljardia euroa.

Kumppanuuksissa voidaan kehittää laajamittaisia innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi päästöjen vähentämiseksi energiavaltaisilla aloilla, joiden muuttaminen hiilivapaiksi on vaikeaa. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi merenkulkuala ja terästuotanto. Kumppanuuksissa voidaan kehittää myös muun muassa suurtehoakkuja, kestäviä polttoaineita, tekoälyvälineitä, datateknologioita ja robotiikkaa sekä edistää niiden käyttöönottoa. Lisäksi toimien, resurssien ja investointien laajamittainen yhdistäminen kumppanuuksien puitteissa parantaa Euroopan kilpailukykyä ja teknologista riippumattomuutta ja luo työpaikkoja ja kasvua pitkällä aikavälillä.

Uudet eurooppalaiset kumppanuudet:

 1. Eurooppalaisia avoimen tieteen pilvipalveluja koskeva eurooppalainen kumppanuus.
 2. Tekoälyä, dataa ja robotiikkaa koskeva eurooppalainen kumppanuus.
 3. Fotoniikkaa (valoon perustuvat teknologiat) koskeva eurooppalainen kumppanuus.
 4. Puhdasta terästä koskeva eurooppalainen kumppanuus: tavoitteena vähähiilinen terästuotanto.
 5. Eurooppalainen Made in Europe -kumppanuus – kestävän eurooppalaisen valmistusteollisuuden edistäminen (kiertotalous, digitalisaatio ja ilmastoneutraalius)
 6. Eurooppalainen Processes4Planet -kumppanuus – Euroopan jalostusteollisuudesta maailmanlaajuinen edelläkävijä pyrittäessä saavuttamaan vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite)
 7. Ihmiskeskeistä ja kestävää rakennettua ympäristöä koskeva eurooppalainen kumppanuus (Built4People)
 8. Päästötöntä maantieliikennettä koskeva eurooppalainen kumppanuus (2Zero)
 9. Verkottunutta, yhteentoimivaa ja automatisoitua liikkuvuutta koskeva eurooppalainen kumppanuus
 10. Akkuja koskeva eurooppalainen kumppanuus: Kohti kilpailukykyistä eurooppalaisen teollisuuden akkujen arvoketjua
 11. Päästötöntä vesiliikennettä koskeva eurooppalainen kumppanuus

Komissio hyväksyi 14.6. yhteisymmärryspöytäkirjat kumppanuuksien käynnistämiseksi. Kumppanuudet käynnistyvät heti.

Lähde Euroopan komissio: Komissio ja teollisuudenalat investoivat 22 miljardia euroa uusiin eurooppalaisiin kumppanuuksiin, joissa kehitetään ratkaisuja suurimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin