Eurooppalaiset kulttuuriperintökilpailut ovat avautuneet

Eurooppalaisen kulttuuriperintöverkosto Europa Nostran ja Euroopan komission European Heritage Awards ja Europa Nostra Awards 2021 -palkintohaut ovat avautuneet. Palkintoja voi hakea neljässä kategoriassa: konservointi, tutkimus, kulttuuriperinnölle omistettu toiminta ja koulutus:

Konservoinnin kategoriassa palkitaan saavutuksista, jotka liittyvät kulttuuriperinnön säilyttämiseen, aseman parantamiseen sekä mukauttamiseen uusiin käyttötarkoituksiin. 

Tutkimuskategoriassa palkitaan tutkimus, digitointihanke tai tiedonsiirtoprojekti, jolla on ollut konkreettisia vaikutuksia kulttuuriperinnön suojelemiseen ja parantamiseen Euroopassa.

Kolmannessa kategoriassa palkitaan henkilö tai organisaatio, joka on sitoutunut pitkäksi ajaksi (vähintään 10 vuodeksi) suojelemaan ja edistämään kulttuuriperintöä tavanomaiset odotukset ylittäen. 

Neljännessä kategoriassa palkitaan koulutuksellinen tai tietoisuuden lisäämiseen liittyvä aloite. Palkintoa voivat hakea tahot, joiden tarkoituksena on ollut edistää paikallista tukea, paikallisuuden ja identiteetin rakentumista tai kannustaa kansalaisia sitoutumaan kulttuuriperinnön suojeluun ja vaalimiseen.

Palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta eurooppalaisen kulttuuriperintöalan suurimmille saavutuksille. Lisäksi vuonna 2021 hakijoille jaetaan kaksi ILUCIDARE -erikoispalkintoa. Sillä annetaan tunnustusta kulttuuriperintöinnovaatioille- ja diplomatialle yhteistyön perustana. Palkintojen tarkoituksena on antaa tunnustusta ja edistää parhaiden kulttuuriperintöön liittyvien käytäntöjen skaalautumista.

Hakuaika päättyy 1.10.2020.

European Hertage Awards

Museoliiton uutinen aiheesta