Eurooppalaisen kaupunkialoitteen toisen innovaatiohaun teemat on julkaistu

Eurooppalaisen kaupunkialoitteen toisen innovaatiotoimien haun teemat on julkaistu – itse haku avautuu toukokuussa 2023. Teemat ovat:

Greening cities

Aiheen alla rahoitetaan kokeilevia ja konkreettisia tuloksia aikaasaavia innovatiivisia ratkaisuja vihreään infrastruktuuriin liittyen eurooppalaisissa kaupungeissa. Hankkeissa on huomioita luonnonmonimuotoisuus, saasteet, luonnonvaroja ja ilmastoa koskevat haasteet sekä synergian muiden politiikanalojen kanssa. Ratkaisujen on oltava edullisia ja niiden tulee kontribuoida koheesiopolitiikan vihreän ja oikeudenmukaisen siirtymän investointeihin.

Sustainable tourism

Kestävän matkailun hankkeiden tulee tukee pitkän tähtäimen vihreään ja digitaalista murrosta ja matkailuekosysteemin resilienssiä. Kestävä matkailu voi edistää paikallista kehitystä ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita: edistää työpaikkojen luontia, edistää kestävää ja osallistavaa kasvua, lisätä investointeja ja siirtymää kohti innovatiivisia ja vihreitä käytäntöjä.

Harnessing talent in shrinking cities

Kutistuvia kaupunkeja koskeva teema kohdistuu erityisesti Euroopan komission tunnistamiin alueisiin (Communication ‘Harnessing talent in Europe’s regions’). Niissä tuetaan ja testataan uusia ratkaisuja osaajien pitämiseksi ja houkuttelemiseksi. Haulla tuetaan paikallisten integroitujen pilottihankkeiden toteuttamista, paikallisten yhteisöjen osallistamista kokeiluihin kaupunkitasolla sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristön näkökulmien huomioista demografisten haasteiden osalta tavalla, joka inspiroisi koheesiopolitiikan varojen käyttöä näillä alueilla.

Haku avautuu toukokuussa. Jaettavana on 120 miljoonaa euroa. 

Kesällä järjestetään myös hakuun liittyen kolme infopäivää:

15.6. Brysselissä
28.6. Varsovassa
6.7. Ljubljanassa

Ilmoittautuminen tapahtumiin avautuu pian.

Lue lisää toisen EUI-haun teemoista täällä: Second Call page.