Eurooppalaisella pilvipalvelualoitteella tähdätään maailmanlaajuiseen johtoasemaan

Eurooppalaisella pilvipalvelualoitteella tähdätään maailmanlaajuiseen johtoasemaan

Euroopan komissio esitteli 19.4.2016 Brysselissä pilvipalveluteknologian aloitteen, jolla varmistetaan, että tutkijat, julkishallinnon edustajat ja yritykset pääsevät hyödyntämään tehokkaasti massadatan tuomia mahdollisuuksia. Euroopassa tuotetaan maailman eniten tieteellistä dataa, mutta hajanainen infrastruktuuri vaikeuttaa massadatan käyttöä. Tarvetta nähdään täten erityisesti tutkimusinfrastruktuurien yhdistämiselle.

Suunnitteilla on pilvipalvelu, joka tavoittaa 1,7 miljoonaa tutkijaa ja 70 miljoonaa tutkimus- ja teknologia-alan ammattilaista. Palvelussa voi jakaa ja käyttää tietoa yli kansallisten rajojen. Pilvipalvelu on aluksi suunniteltu tiedeyhteisön käyttöön, mutta tarkoituksena on laajentaa sen saatavuutta myös julkishallinnon ja yritysten tarpeisiin. Pilvipalvelun odotetaan hyödyttävän esimerkiksi startup- ja pk-yrityksiä sekä parantavan Euroopan kilpailukykyä, luovan yhteenkuuluvuutta ja edistävän Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden syntymistä.

Pilvipalvelualoite toteutetaan asteittain. Euroopan komissio on suunnitellut hankeen etenevän seuraavasti:
–          Vuodesta 2016: Avoimen tieteen pilvipalvelut eurooppalaisille tutkijoille ja tutkimuskumppaneille
–          2017: Kaikki tutkimusdata avoimesti saataville, jolloin tiedeyhteisö voi käyttää uudelleen tuottamaansa dataa
–          2018: Käynnistetään lippulaiva-aloite, jolla edistetään kvanttiteknologian kehittymistä
–          Vuoteen 2020 mennessä: kehitetään ja otetaan käyttöön mittava eurooppalainen suurteholaskenta-, datantallennus- ja verkkoinfrastruktuuri

Pilvipalvelualoitteen toteuttamisen arvioidaan vaativat julkisia ja yksityisiä investointeja 6,7 miljardin euron edestä.

LähdeEurooppalainen pilvipalvelualoite