Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnuksen haku on avattu

Euroopan kunnat, kaupungit ja alueet voivat hakea Euroopan alueiden komitean tukemaa Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -tunnustusta vuoden 2024 hakukierroksella. Haun avaamisesta ilmoitettiin 28.–30. marraskuuta järjestetyssä pk-yrityskokouksessa Prahassa.

2024 haun yleisteemana on “Kunnat ja alueet kestävän, joustavan ja digitaalisen kasvun uralla”. Tarkoituksena on esitellä paikallisia ja alueellisia toimia, joilla tuetaan pienten ja keskisuurten yritysten vihreää ja digitaalista siirtymää ja vahvistetaan siten paikallistalouksien kilpailukykyä ja pitkän aikavälin selviytymiskykyä seuraavien kahden vuoden aikana.

Paikallis- ja alueviranomaiset voivat lähettää strategioitaan 29. maaliskuuta 2023 saakka.

Tunnusta voivat hakea unionin jäsenvaltioissa sijaitsevat alueet, kunnat, kaupungit ja oikeushenkilöiksi luokitellut rajat ylittävät alueet. Hakulomakkeessa tulee antaa yhteenveto alueen poliittisesta visiosta sekä osoittaa, miten EYA-toimet pannaan tehokkaasti täytäntöön. Lisäksi hakemukseen liitetään toiminta- ja viestintäsuunnitelmat ja osoitetaan, että alueen poliittinen johto tukee EYA-strategiaa.

Lisää aloitteesta ja hakemisesta voit lukea täältä.

Taustaa

Alueiden komitea on perustanut Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Tunnusta tukee myös useat Euroopan laajuiset sidosryhmät, kuten SME United, Eurochambres, Social Economy Europe ja EURADA. Tunnus perustettiin vuonna 2010 ja se on myönnetty tähän mennessä 39 alueelle ja kunnalle. Suomessa tunnuksen on saanut Uusimaa vuosina 2012 ja 2021–2022.

Aloitteen avulla Alueiden komitea edistää EU:n pk-yritysstrategian ja EU:n kauden 2019–2024 strategisen ohjelman painopisteiden täytäntöönpanoa alue- ja paikallistasolla.