Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ehdotuspyyntö – miljardi euroa vihreään ja digitaaliseen siirtymään

Euroopan komissio on päättänyt käynnistää miljardin euron ehdotuspyynnön tutkimus- ja innovointihankkeille, joiden tavoitteena on torjua ilmastokriisiä ja auttaa Euroopan ainutlaatuisten ekosysteemien ja biodiversiteetin suojelua. Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ehdotuspyyntö, joka avautuu perjantaina 18.9. rekisteröintiä varten, vauhdittaa Euroopan toipumista koronaviruskriisistä muuttamalla vihreät haasteet innovointimahdollisuuksiksi. Kyseessä on päättyvän Horisontti 2020 -ohjelmakauden viimeinen ja suurin ehdotuspyyntö.

Vihreän kehityksen ohjelman ehdotuspyyntö eroaa merkittäviltä osin aiemmista Horisontti 2020 -ehdotuspyynnöistä. Koska sen käsittelemät haasteet ovat kiireellisiä, sen tavoitteena on saada aikaan selkeitä ja havaittavia tuloksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, mutta on myös otettava huomioon pitkän aikavälin muutokset. Toimia on vähemmän, mutta ne ovat kohdennetumpia, laajempia ja näkyvämpiä, ja niissä keskitytään nopeaan skaalattavuuteen, levittämiseen ja käyttöönottoon.

Tämän ehdotuspyynnön perusteella rahoitettavien hankkeiden odotetaan tuottavan tuloksia, joista on todellista hyötyä kymmenellä alalla.

Seuraavat aihealueet kuvastavat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä toimintalinjoja:

  1. Ilmastotavoitteiden korottaminen
  2. Puhdas, kohtuuhintainen ja toimitusvarma energia
  3. Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen
  4. Energia- ja resurssitehokkaat rakennukset
  5. Kestävä ja älykäs liikkuminen
  6. Pellolta pöytään
  7. Biodiversiteetti ja ekosysteemit
  8. Päästötön ja myrkytön ympäristö

Sekä kaksi horisontaalista kysymystätietämyksen lisääminen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen – jotka tarjoavat pidemmän aikavälin näkökulman Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa esitettyjen muutosten toteuttamiseen.

Ehdotusten jättämisen määräaika on 26.1.2021. Valitut hankkeet alkavat syksyllä 2021.

Horisontti 2020 -ohjelman vihreän kehityksen ohjelman ehdotuspyynnön tiedotuspäivä ja verkostoitumistilaisuus järjestetään osana virtuaalisia eurooppalaisia tutkimus- ja innovointipäiviä, jotka järjestetään 22.– 24.9.2020.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on Euroopan komission etenemissuunnitelma, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä ja sen taloudesta kestävä ja sellainen, jossa ketään ei jätetä jälkeen. Vuoden 2050 tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kaikilla talouden sektoreilla.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote