Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – European Green Deal – on julkaistu

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – European Green Deal – on julkaistu

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli 11.12. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman Euroopan parlamentille. Kyseessä on EU:n uusi kasvuohjelma, jossa esitellään keinot tehdä Euroopasta vuoteen 2050 mennessä ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. Seuraavaksi esitys menee Eurooppa-neuvoston eli hallitusten päämiesten sekä Euroopan parlamentin käsittelyyn. Neuvotteluista odotetaan vaikeita, sillä kaikki jäsenvaltiot eivät ole tavoitteiden takana.

Ohjelmalla edistetään resurssien tehokasta käyttöä, siirrytään  kiertotalouteen, pysäytetään ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen sekä vähennetään saastumista. Ohjelma kattaa tarvittavat investoinnit, rahoitusvälineet sekä osallistavan ja oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet.

Etenemissuunnitelmassa yhteensovitetaan kaikkia  talouden aloja ja erityisesti: liikenne-, energia-, maatalous- ja rakennusalan sekä teräs-, sementti-, tekstiili- ja kemianteollisuuden ja tieto- ja viestintäteknologia-alat. Ilmasto- ja ympäristöhaasteet käännetään ohjelmalla mahdollisuuksiksi niin ettei ketään jätetä jälkeen.

Tarkempia ehdotuksia on odotettavissa jo vuonna 2020. Tiedonannossa mainitaan mm. eurooppalainen ilmastolaki, biologista monimuotoisuutta koskeva strategia, uusi teollisuusstrategia, kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma, kestävästi tuotettua ruokaa koskeva Pellolta pöytään -strategia sekä ehdotuksia, joilla pyritään kohti saasteetonta Eurooppaa.

Investointitarpeet ovat merkittäviä. Siksi komissio esittää Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa. Tavoitteena on, että EU:n talousarviosta vähintään neljännes kohdennetaan ilmastotoimiin. Euroopan investointipankista tulee Euroopan ilmastopankki. Komissio esittää vihreän rahoituksen strategiaa yksityisen sektorin osallistumisen edistämiseksi.

Ohjelmaan ehdotetaan oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia, jolla tuetaan hiili-intensiivisissä jäsenvaltioissa ja alueilla kansalaisten uudelleenkoulutusmahdollisuuksia ja työllistymistä uusilla talouden aloilla.

Kansalaisten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet varmistetaan maaliskuussa 2020 käynnistettävällä “ilmastosopimuksella” (European Climate Pact).

Euroopan komission tiedonanto: Communication on The European Green Deal

Politico: Ursula von de Leyen’s risky climate gambit