Esitys Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmaksi julkaistiin

Euroopan komissio esitteli joulukuussa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Ohjelmaa täydennettiin 14.1. julkaistulla esityksellä Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelmaksi. Kestävä Eurooppa -ohjelmalla ohjataan julkisia investointeja vihreän siirtymän rahoitukseen ja yritetään saada liikkeelle myös yksityisiä varoja esim. InvestEU-ohjelman avulla. Ohjelman tavoitteena on 1000 miljardin euron investoinnit 2020-luvulla.

Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman avulla pyritään saamaan liikkeelle EU-rahoitusta ja luodaan sääntelykehys julkisten ja yksityisten investointien houkuttelemiseksi. Tavoitteena on  ilmastoneutraali, vihreä, kilpailukykyinen ja osallistava talous. Investointiohjelma täydentää muita vihreän kehityksen ohjelmaan liittyviä aloitteita kolmella tavalla:

  • Rahoitus: vähintään biljoonan euron kestävät investoinnit alkavan vuosikymmenen kuluessa. EU:n talousarviosta osoitetaan ilmasto- ja ympäristötoimiin suurempi osuus kuin koskaan aikaisemmin ja houkutellaan näin myös yksityistä rahoitusta. Euroopan investointipankilla on toiminnassa keskeinen tehtävä.
  • Edellytysten luominen: kannustetaan julkisten ja yksityisten investointien tekemiseen ja ohjataan niitä uudelleen. EU tarjoaa sijoittajille välineitä nostamalla kestävän rahoituksen rahoitusjärjestelmän ytimeen, helpottaa kestäviä julkisia investointeja kannustamalla viranomaisia vihreään budjetointiin ja vihreisiin hankintamenettelyihin sekä helpottaa valtiontuen myöntämistä oikeudenmukaisen siirtymän tukialueilla.
  • Käytännön tuki: komissio tarjoaa viranomaisille ja hankkeiden toteuttajille tukea kestävyysperiaatteiden mukaisten hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Euroopan unionin tavoitteena on olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla edistetään resurssien tehokasta käyttöä, siirrytään kiertotalouteen, pysäytetään ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen sekä vähennetään saastumista. Ohjelmaa toteutetaan 50:llä toimella.

Lähde: Euroopan komission lehdistötiedote

Vihreän siirtymän rahoitus: Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelma ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi