Euroopan unionin tila – komission puheenjohtajan linjapuhe 14.9.

Euroopan unionin tila – komission puheenjohtajan linjapuhe 14.9.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker piti unionin tilaa käsittelevän linjapuheen Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 14.9. Puheessa Juncker käsitteli unionin viimeaikaista kriisiytynyttä tilaa, sekä linjasi toimintaohjelman jolla unioni voittaa hankaluudet ja aloittaa uuden kukoistuskauden.

Junckerin mukaan EU:n jäsenmaiden välinen yhteisymmärrys ei ole koskaan ollut yhtä vähissä. Unioni on hajallaan. Ongelmat on tunnistettava ja myönnettävä, ja unionin tulevaisuutta on pohdittava vakavasti. Junckerin mukaan tarvitaan pitkän aikavälin visio, jollaisen komissio onkin julkaisemassa ensi maaliskuussa, jolloin tulee kuluneeksi 60 vuotta Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta.

Pelkän vision lisäksi Juncker vaati myös konkreettisia toimia, ja niiden käynnistämiseksi hän linjasi 12 kuukautta kattavan toimintasuunnitelman; hänen mukaansa seuraava vuosi on kriittinen EU:n tulevaisuuden kannalta. Ohjelman tavoitteena on käyttää eurooppalaisia vahvuuksia unionin vahvistamiseksi: näitä ovat eurooppalaiset arvot ja niiden puolustaminen, mahdollisuudet kansalaisille, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä vastuunkanto unionin sisällä ja globaalisti.

Juncker puolusti puheessaan voimakkaasti eurooppalaisia arvoja ja elämäntapaa. Rauha, ihmisoikeudet, vapaus, demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat puolustamisen arvoisia asioita. Konkreettisena esimerkkinä hän nosti esille henkilötietojen suojaamisen, palkkatasa-arvon samassa paikassa työskenteleville kansallisuudesta riippumatta, sekä yritysten veronmaksuvelvollisuuden valvomisen. Hän puolusti vapaata kauppaa, mutta huomioi myös sen huonot puolet, jotka vaativat esimerkiksi terästeollisuuden puolustamista Kiinan harjoittamaa polkuhinnoittelua vastaan.

Juncker korosti uusien taloudellisten mahdollisuuksien merkitystä Euroopalle. Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat tässä avainasemassa. Lisäksi hän esitti tekijänoikeuslainsäädännön uudistamista, jotta median ja taiteen tuottajat voisivat hyötyä työstään paikasta ja markkinasta riippumatta. EU:n investointiohjelmat jatkavat paitsi eurooppalaisten, myös unionin lähialueiden ja Afrikan kehityksen tukemista.

Puheensa lopussa Juncker keskittyi turvallisuuteen. Hänen mukaansa eurooppalaisten on oltava suvaitsevaisia, mutta suvaitsevaisuus ei saa vaarantaa turvallisuutta. EU on ryhtynyt terrorismin ehkäisemiseksi toimiin terroristien liikkumisen vaikeuttamiseksi ja rajavalvonnan tehostamiseksi. Rajavalvonnan yhteistyövirasto Frontexin toiminnan kehittäminen on tässä avainasemassa.

Eurooppa ei myöskään voi enää luottaa ja turvautua yksittäisten jäsenvaltioiden sotilaalliseen suorituskykyyn. Junckerin mukaan on kehitettävä yhteistä puolustuskykyä, joka olisi osittain suoraan EU:n alaisuudessa. Puolustusteollisuuden tutkimusta ja innovaatioita aiotaan tukea uudella rahastolla.

Viimeisenä Juncker korosti EU:n vastuuta sekä kansalaisiaan suojelevan ja hyvin toimivan Euroopan rakentamisessa, että globaaleissa kysymyksissä, kuten ilmastonmuutoksen vastaisen työn johtamisessa.

Puheen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.