Euroopan tulevaisuuskonferenssi – vaikuta keskustelujen kautta!

Mikä Euroopan tulevaisuuskonferenssi?

Eurooppa-päivänä 9.5.2021 Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio käynnistivät yhdessä osallistavan prosessin ja laajan keskustelun, jota käydään liittyen Euroopan tulevaisuuteen. Myös alueiden komitea osallistuu keskusteluun. Kansalaisyhteiskunta kutsuttiin mukaan.

Euroopan tulevaisuuskonferenssissa keskustellaan Euroopan unionin tavoitteista, mahdollisuuksista ja haasteista. Keskustelunaiheita on useita:

  • Ilmastonmuutos ja ympäristö
  • Terveys
  • Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys
  • EU:n rooli maailmassa
  • Arvot, oikeudet ja turvallisuus
  • Digitalisaatio
  • Eurooppalainen demokratia
  • Muuttoliike
  • Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu
  • Muut aiheet

Kuka voi osallistua? Miten keskustelua käydään?

Konferenssi kokoaa yhteen kansalaiset eri puolilta Eurooppaa – niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin EU-tasolla. Mukaan halutaan etenkin nuoria. Kaikki voivat osallistua.

Keskusteluja käydään niin digitaalisella alustalla kuin hajautetuissa tapahtumissa, eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa sekä konferenssin täysistunnoissa. Edellä mainittujen teemojen pohjalta kuka tahansa voi järjestää tapahtumia ja osallistua niihin sekä keskusteluihin. Niiden pohjalta laaditaan tapahtumaraportit ja niistä johdetaan ehdotuksia ideoiksi ja aloitteiksi. Nämä jaetaan kaikkien kanssa alustalla – näin syötetään ideoita tulevaisuuskonferenssiin. Myös konferenssin parissa työskentelevät käyvät ne läpi. Ehdotuksista voi käydä tykkäämässä ja keskustelemassa kuten sosiaalisessa mediassa. Keskustelua käydään myös #TheFutureIsYours -hashtagin avulla.

Järjestelyistä ja keskusteluista saa lisätietoa digitaaliselta Euroopan tulevaisuuskonferenssi -alustalta. Se edellyttää kirjautumista ja profiilin luomista. Kaikkien järjestäjien ja osallistujien on sitouduttava konferenssin peruskirjaan – kunnioittamaan eurooppalaisia arvoja sekä käymään keskusteluja rakentavasti ja avoimesti.

Mitä sitten tapahtuu?

Painopiste tapahtumien järjestämisessä on vuodessa 2021. Konferenssi esittää johtopäätöksensä kevääseen 2022 mennessä. EU-instituutiot ovat sitoutuneet kuuntelemaan eurooppalaisia ja tarkastelemaan viestejä sekä johtopäätöksiä toimivaltansa

ja EU:n perussopimusten puitteissa. Sovittujen sääntöjen mukaan kansalaisten esille nostamat ideat, toiveet ja huolenaiheet voidaan konferenssin verkkosivuston, kansalaispaneeleiden ja täysistunnon avulla muuntaa toimenpidesuosituksiksi.

Päätelmät, joihin konferenssin täysistunto keskustelun jälkeen päätyy, toimitetaan tulevaisuuskonferenssin johtokunnalle. Johtokunta laatii päätelmien pohjalta avoimesti ja yhteistyössä konferenssin täysistunnon kanssa raportin, joka julkaistaan monikielisellä digitaalisella alustalla ja toimitetaan konferenssin yhteispuheenjohtajille, jossa EU-instituutiot ovat edustettuina.


Vaikuttaako monimutkaiselta? Haluatko lisätietoa?

Ota yhteyttä Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimistoon: www.tampere-region.eu

Hannele Räikkönen                                  +358 40 7763446

Petra Kortelainen                                     +358 50 3683846

 

Lisätietoa:

Euroopan tulevaisuuskonferenssi -sivusto

Tietoa konferenssista – Oppaat

Miten järjestän tilaisuuden?