Euroopan tulevaisuuskonferenssin työ päättyi – nyt siirrytään kohti jatkotoimia

Euroopan unionin tulevaisuuskonferenssin lopputilaisuus järjestettiin 9.5.2022. Vuoden mittaisen tulevaisuuskonferenssin tuloksena esiteltiin loppuraportti. Raportissa esitetään 49 ehdotusta ja yli 320 toimenpidettä, sekä myös konkreettisia tavoitteita, joiden toteuttaminen on nyt EU:n toimielinten tehtävänä. Ehdotukset perustuvat suosituksiin, joita kansalaiset ovat esittäneet halutunlaisen Euroopan luomiseksi. Ehdotukset löytyvät täältä, ja lisätietoa tulevaisuuskonferenssista löytyy täältä.

Euroopan komissio antoi 17.6. tiedonannon, joka on ensimmäinen askel kohti komission jatkotoimia. Tiedonannossa arvioidaan, mitä tulevaisuuskonferenssin ehdotusten toteuttaminen edellyttää, luodaan yleiskatsaus seuraaviin vaiheisiin sekä esitetään, miten konferenssin kokemuksista voidaan ottaa parhaiten opiksi. Lisää tietoa tiedonannosta löytyy tästä komission julkaisemasta uutisesta.