Euroopan tulevaisuuskonferenssi alkoi – osallistu keskusteluun

Eurooppa-päivänä 9.5. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio käynnistivät yhdessä osallistavan prosessin ja laajan keskustelun, jota käydään liittyen Euroopan tulevaisuuteen. Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa mahdollisuuden keskustella Euroopan unionin tavoitteista, mahdollisuuksista ja haasteista. Konferenssi kokoaa yhteen kansalaiset eri puolilta Eurooppaa – niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin EU-tasolla. Kuka tahansa voi osallistua keskusteluun. Erityisesti mukaan halutaan nuoria.

Keskustelunaiheita on lukuisia:

  • Ilmastonmuutos ja ympäristö
  • Terveys
  • Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys
  • EU:n rooli maailmassa
  • Arvot, oikeudet ja turvallisuus
  • Digitalisaatio
  • Eurooppalainen demokratia
  • Muuttoliike
  • Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu
  • Muut aiheet

Käytössä ovat digitaaliset välineet. Tutustu osallistumisen tärkeimpään alustaan – monikieliseen digitaaliseen foorumiin, jossa keskustelua käydään. Tilaisuuksia järjestetään niin paikallisesti kuin EU-tasolla. Foorumin kautta kansalaiset voivat jakaa ehdotuksiaan ja tietoa esimerkiksi järjestettävistä tilaisuuksista tai osallistua niihin. Keskustelua käydään myös #TheFutureIsYours -hashtagin avulla.

Keskusteluja käydään digitaaliset alustan lisäksi hajautetuissa tapahtumissa, eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa sekä konferenssin täysistunnoissa.

Konferenssi esittää johtopäätöksensä kevääseen 2022 mennessä. EU-instituutiot ovat sitoutuneet kuuntelemaan eurooppalaisia ja tarkastelemaan viestejä sekä johtopäätöksiä toimivaltansa ja EU:n perussopimusten puitteissa. Sovittujen sääntöjen mukaan kansalaisten esille nostamat ideat, toiveet ja huolenaiheet voidaan konferenssin verkkosivuston, kansalaispaneeleiden ja täysistunnon avulla muuntaa toimenpidesuosituksiksi.

Lue lisää:

Euroopan tulevaisuuskonferenssi – digitaalinen alusta

Euroopan komissio: Euroopan tulevaisuuskonferenssi: monikielinen digitaalinen foorumi avattu (19.4.2021)

Euroopan komissio: Euroopan tulevaisuuskonferenssi: anna äänesi kuulua (9.5.2021)

Euroopan komissio: Euroopan tulevaisuuskonferenssi: avajaistilaisuus Strasbourgissa (9.5.2021)

Valtioneuvostonkanslia: Osallistu mukaan keskusteluun Euroopan kehittämisestä Euroopan tulevaisuuskonferenssi on alkanut (10.5.2021)