Euroopan strategisten investointien rahastoa jatketaan menestyksekkään ensimmäisen vuoden jälkeen

Euroopan strategisten investointien rahastoa jatketaan menestyksekkään ensimmäisen vuoden jälkeen

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) otettiin käyttöön vuosi sitten. Komissio tarkastelee nyt, mikä on toiminut hyvin investointiohjelmassa, mitä voidaan parantaa. Se toimii jo 26 jäsenvaltiossa, ja tähän mennessä hyväksyttyjen investointien perusteella sen odotetaan tuottavan 100 miljardin euron investoinnit – tavoite on 315 miljardia euroa. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ovat hyötyneet ESIR-rahastosta.

ESIR-rahaston menestyksen vuoksi sitä jatketaan vahvistettuna alun perin kaavaillun kolmen vuoden jakson jälkeen – tästä päätetään syksyllä. ESIR-tuen ja ERI-rahastojen yhdistämistä yksinkertaistetaan edelleen. ESIR osallistuu edelleen kestävien ja vihreiden hankkeiden kehittämiseen tukemalla vihreiden joukkovelkamarkkinoiden kehittämistä Euroopassa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen lisäsi, että yhdessä Euroopan investointipankin kanssa on viime vuoden aikana saatu paljon aikaan. ”Olemme tukeneet innovatiivisia energiahankkeita, terveyskeskuksia, kaupunkikehitystä ja nopeaa laajakaistaa. Miltei 150 000 pienelle ja keskisuurelle yritykselle on tarjoutunut uusia rahoitusmahdollisuuksia. Olemme luoneet keskuksen, joka tarjoaa neuvontapalveluja ja teknistä tukea hankkeiden toteuttajille. Olemme perustaneet toteuttajille uuden portaalin, jossa ne voivat esitellä hankkeitaan sijoittajille kaikkialla maailmassa. Lisätyötä on kuitenkin vielä tehtävä. Sisämarkkinat ovat EU:n ainutlaatuinen myyntivaltti, ja niiden syventämistä on jatkettava. Jäsenvaltioiden on myös poistettava investointien esteitä”, komissaari Katainen totesi.

Lähde: Euroopan komission tiedote