Elpymis- ja palautumisväline hyväksyttiin EU-instituutioissa – kansallinen suunnittelu etenee

EU-instituutiot tekivät päätöksiä 672,5 miljardin euron elpymis- ja palautumistukivälineestä 10.-11.2. Euroopan parlamentti hyväksyi välineen keskiviikkona 10.2. ja Eurooppa-neuvosto päivää myöhemmin. Euroopan parlamentti äänesti paketin puolesta selvin äänin, 582/705. Eurooppa-neuvostossa päätös edellytti yksimielisyyttä. 

Elpymis- ja palautumistukiväline on 750 miljardin Next Generation EU -elpymisvälineen tärkein osa. Se muodostuu osittain avustuksista (312,5 mrd euroa) ja osittain lainoista (360 mrd euroa). Rahoitusta on saatavilla kolmen vuoden ajan. Ohjelmien toimien on ajoituttava vuosille 2021-2026. Välineellä lievennetään pandemian vaikutuksia, tuetaan vihreää siirtymää, digitalisaatiota, kriiseihin varautumista sekä lapsia ja nuoria. Vähintään 37 prosenttia määrärahoista on kohdennettava ilmastotoimiin ja 20 prosenttia digitalisointiin. Rahoituksen saaminen edellyttää myös oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n perusarvojen noudattamista.

Rahoituksen saamiseksi jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset elvytyssuunnitelmat huhtikuun 2021 loppuun mennessä, jotka edistävät etenkin edellä mainittuja aloja. Komission on hyväksyttävä suunnitelmat kahden kuukauden sisällä.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen esitteli elpymisvälineellä rahoitettavaa kansallista Kestävä kasvu -ohjelmaa 15.2. Ohjelmaa laaditaan yhä. Suomen suunnitelma rakentuu neljästä pilarista, joita ovat: vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Voit tutustua Suomen kestävän kasvun ohjelma -suunnitelman rahoituksen tarkempaan jakautumiseen valtiovarainministeriön sivuilla. Suomen alustava Kestävän kasvun ohjelma valmistuu 15.3. Suomen saama lopullinen rahoitus ei ole vielä täsmentynyt, sillä se riippuu pandemian vaikutuksista talouteen.

Lisätietoa Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission aihetta koskevista jutuista. 

Euroopan komissio: Euroopan elpymissuunnitelma

Valtiovarainministeriö: Tietoa elpymisvälineen rahoituksesta ja ohjelmista