Euroopan parlamentti hyväksyi ennallistamisasetuksen

Euroopan parlamentti on hyväksynyt ennallistamisasetuksen äänin 329 puolesta, 275 vastaan ja 24 tyhjää. Parlamentti pääsi jäsenmaiden kanssa sopuun luonnon ennallistamista koskevasta asetuksesta jo aiemmin.

Asetuksen tavoitteena on ennallistaa rappeutuneet ekosysteemit Euroopan unionin alueella, auttaa saavuttamaan EU:n ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteet sekä parantaa ruokaturvaa. Asetuksessa säädetään EU:lle yleiset tavoitteet tehdä ennallistamistoimia vähintään 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueista. Sen lisäksi jäsenvaltioiden tulee ennallistaa asetuksen piiriin kuuluvista huonosti voivista luontotyypeistä (kuten metsät, niityt, kosteikot, joet, järvet ja korallipohjat) 60% vuoteen 2040 mennessä ja 90% vuoteen 2050 mennessä. Parlamentin kannan mukaan etusijalla tulisi olla Natura 2000 -alueet.

Asetuksessa vaaditaan myös, että useat metsäekosysteemien indikaattorit kehittyvät myönteiseen suuntaan ja että EU:ssa istutetaan kolme miljardia uutta puuta. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee ennallistaa vähintään 25 000 kilometriä jokia vapaasti virtaaviksi joiksi sekä varmistaa, ettei kaupunkien viheralueita menetetä jäsenvaltioissa nettomääräisesti.

Asetukseen säädetään parlamentin pyynnöstä hätäjarru, jonka mukaan maatalouden ekosysteemejä koskevista tavoitteista voidaan luopua väliaikaisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tavoitteista voidaan luopua, jos ne vähentävät niin paljon maa-alaa, ettei se enää riitä elintarviketuotantoon, joka kattaisi EU:n kuluttajien tarpeet.

Lue parlamentin lehdistötiedote aiheesta