Euroopan parlamentti haluaa kasvattaa tutkimusrahoitusta seuraavalla rahoituskaudella

Euroopan parlamentti ehdottaa tutkimus -ja innovaatiopuiteohjelman budjetin kaksinkertaistamista 120 miljardiin € seuraavalla rahoituskaudella 2021 – 2028. Parlamentin budjettivaliokunnan mukaan tämän hetkinen 77 mrd. € rahoitus Horisontti 2020 -ohjelmalle ei ole riittävä. Tutkimusrahoituksen kasvattamisen lisäksi parlamentti pyrkii kolminkertaistamaan 17 mrd. € Erasmus-opiskelijavaihto -budjetin sekä turvaamaan yhteisen maatalous- ja koheesiopolitiikan rahoituksen.

Parlamentin ITRE-valiokunta (Teollisuus, tutkimus ja energia) julkaisi viime viikolla oman ohjeistuksena EU-budjettia varten. ITRE uskoo vahvasti, että terveydenhuollon – ja avaruustutkimuksen rahoituksen tulee kasvaa seuraavalla rahoituskaudella.

Iso-Britannian EU-ero tulee myös omalta osaltaan vaikuttamaan 2021 – 2028 budjettiin. Euroopan komissio ehdottaa kansallisten rahoitusosuuksien nostamista 1 prosentista 1.1 – 1.2 prosenttiin BKT:sta budjettiaukon paikkaamiseksi. Parlamentti puolestaan ehdottaa jopa 1.3 prosentin nostoa. Useat Länsi-Euroopan nettomaksaja-maista ovat jäsenmaiden rahoitusosuuksien korotusta vastaan, kun taas monet Itä-Euroopan maat ovat huolissaan saamiensa tukien leikkaamisesta.

Komissio julkistaa virallisen budjettisuunnitelmansa toukokuussa.

Lue lisää