Euroopan komission tiedonanto “Investing in a smart innovative and sustainable Industry: A renewed Industrial Strategy for Europe”

Euroopan komission tiedonanto “Investing in a smart innovative and sustainable Industry: A renewed Industrial Strategy for Europe”

Euroopan komissio on julkaisut tiedonannon älykkääseen, innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen sijoittamisesta. Tiedonannossa hahmotetaan pääsuuntia ja prioriteetteja kattavan teollisuusstrategian luomiseksi. Strategian tavoitteena on auttaa teollisuutta luomaan työpaikkoja ja kasvua, joka pitää Euroopan maailman johtavana teollisuusalueena ja lisää mantereen kilpailukykyä. Strategia tarjoaa vertailukohteen ja mahdollistaa johdonmukaisemman tavan suunnitella ja toteuttaa politiikkaa, säädöksiä ja talousohjelmia.

Strategian toteuttamisen vastuu jakautuu EU-instituutioiden, jäsenmaiden ja teollisuustoimijoiden kesken. Tiedonannossa ehdotetaan avointa vuoropuhelufoorumia valvomaan strategian toteutumista ja selvittämään mitä muita toimenpiteitä tarvitaan.

Komissio tulee järjestämään vuosittaisen Industry Dayn (ennen kevään Euroopan-neuvoston istuntoa) varmistaakseen, että EU-instituutiot ja kansalliset ja alueelliset tasot toimivat yhdessä politiikan toteuttamiseksi. Industry Dayn päätökset tullaan esittämään High Level Industrial Roundtable-tapahtumassa vuonna 2018. Tapahtumassa kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan edustajat antavat palautetta komission ehdotuksista.

Lue lisää: Tiedonanto ja Liite