Euroopan komissio on koonnut neuvonantajaryhmän EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman tulevaisuuden suunnitteluun

Euroopan komissio on koonnut itsenäisen neuvonantajaryhmän EU:n seuraavaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa, Framework Programme 10 (FP10), varten. FP10 on Horisontti Euroopan seuraaja vuonna 2028 alkavalla rahoituskaudella. Ryhmän ensimmäinen tapaaminen pidettiin helmikuussa 2024.

Neuvonantajaryhmän tehtävänä on arvioida Horisontti Eurooppa –ohjelmaa ja kehittää visio FP10:lle. Ryhmän raporttia hyödynnetään yhtenä kahdesta avaindokumentista komission ehdotuksessa FP10:n sisällöstä. Ryhmän tulee toimittaa raportti lokakuuhun 2024 mennessä komissiolle. Ryhmä tapaa kuukausittain vuonna 2024 luodakseen raportin, joka kuvaa miten EU:n tutkimuksen ja innovaation puiteohjelma voi parhaiten jatkaa arvon luomista tällä ja tulevalla rahoituskaudella. Raportin odotetaan sisältävän niin strategisia neuvoja kuin konkreettisia ehdotuksia ohjelman joustavuuden ja tarpeisiin sopeutuvuuden ylläpitämiseksi sekä tutkijoiden houkuttelemiseen EU:sta ja sen ulkopuolelta.

Neuvonantajaryhmää johtaa Portugalin entinen tutkimusministeri Manuel Heitor. Komissio valitsi ryhmän jäsenet 359 hakemuksen joukosta. Ryhmän jäsenten valinnassa on kiinnitetty huomiota sukupuoli- ja ikäjakaumaan, maantieteelliseen tasapainoon sekä siihen, että ryhmässä on edustajia niin akateemisesta, teollisesta kuin myös kolmannen sektorin taustasta.  Suomesta neuvonantajaryhmässä on jäsenenä VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

EU:n seuraavaan tki-ohjelman toivotaan edistävän EU:n poliittisia prioriteetteja, kuten vihreää siirtymää ja digitalisaatiota, mutta ohjelman oleellisen rahoitustason varmistaminen tulee olemaan haasteellista. Euroopan parlamentti yhdessä tutkimus- ja innovaatioyhteisön kanssa kampanjoivat 200 miljoonan euron budjettia, kun taas jäsenvaltiot puoltavat leikkauksia jo tämänhetkiseen 95 miljoonan euron Horisontti Eurooppaan budjettiraamin välitarkastelussa.

Manuel Heitorin mukaan EU:n tutkimusareenalla on jo monia elementtejä, jotka toimivat erinomaisesti, mutta tilaa ja tarvetta kehitykselle on silti. Heitor kannattaa 3% EU:n bruttokansantuotteesta sijoittamista tutkimukseen ja innovaatioihin vuoteen 2030 mennessä. Myös tutkijaurien kehittäminen on Heitorin näkökulmasta elintärkeää, Euroopan tutkimus- ja innovaatioekosysteemi on vahvasti kietoutunut kyvykkäisiin tutkijoihin ja tämä tulee hänen mukaansa heijastumaan myös neuvonantajaryhmän työskentelyssä.

 

Lähteet:

Commission assembles advisers for Framework Programme 10

Commission gears up to announce ’new Lamy group’

The expert group on the interim evaluation of Horizon Europe kicks off its work