Euroopan komissio on julkaissut näkemyksiään tulevasta rahoituskehyksestä

EU-johtajat kokoontuvat epävirallisesti 23. helmikuuta keskustelemaan tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta. Euroopan komissio on julkaissut esityksen, jossa se esittelee eri toimintavaihtoehtoja tulevalle rahoituskaudelle ja ehdottaa mm. rahoituskehyksen nykyaikaistamista. Tämä toteutuisi esim. vahvistamalla EU-budjetin tavoitteiden ja rahoituksen välistä yhteyttä.

On tärkeää, että vaihtoehtojen konkreettinen merkitys rahoituksen kannalta on selkeä ja komission esitys pyrkiikin juuri tähän. Budjetista vastaava komissaari Günther H. Oettinger painottaa myöskin aikataulun tärkeyttä ohjelman toimeenpanossa ja viivästymisen välttämistä. Mikäli ohjelman toimeenpano viivästyy, yli 100 000 projektin toimeenpano myöhästyisi ja Erasmus+-ohjelman vaihtomahdollisuuksia ei voitaisi hyödyntää vuonna 2021.

Komissio aikoo esittää virallisen ehdotuksen talousarvioksi lähikuukausina, viimeistään toukokuun 2018 alussa.

Komission lehdistötiedote 14.2.2018: EU:n pitkän aikavälin talousarvio vuoden 2020 jälkeen: Euroopan komissio esittää toimintavaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Komissio on esittänyt myös käytännön toimia, joiden avulla EU:n työskentelyä voitaisiin tehostaa ja yhteyttä EU:n toimielinten johtajien ja unionin kansalaisten välillä parantaa. Yhtenä suosituksena komissio esittää kansallisten puolueiden ja Euroopan tason puolueiden välisen yhteyden tuomista selkeämmin esiin. Jo järjestetyt kansalaiskeskustelutilaisuudet on koettu hyvinä ja niitä on tarkoitus järjestää useammin ennen vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleja.

Lue lisää aiheesta täältä.