Euroopan komissio käynnisti kolme uutta fotoniikan pilottilinjaa

Euroopan komissio käynnisti kolme uutta fotoniikan pilottilinjaa

Kolme uutta fotoniikan pilottilinjaa käynnistettiin tehostamaan fotoniikan teknologioiden siirtämistä laboratorioista markkinoille. Euroopan komissio käynnisti uudet pilottilinjat fotoniikan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden (PPP) puitteissa. Itse fotoniikka PPP perustettiin vuonna 2013.

Fotoniikan alan keskeisenä ongelmana on ollut se että pk yritysten on ollut vaikea päästä hyödyntämään kehittynyttä ja kallista infrastruktuuria ja asiantuntemusta, jotka ovat keskeisiä uusien innovatiivisten tuotteiden valmistelussa. Uusien pilottilinjojen myötä tuhannet huipputeknologian pk-yritykset Euroopassa pystyvät ottamaan fotoniikan teknologioita käyttöön entistä tehokkaammin ja kommentoimaan niiden toimivuutta käytännössä.

Uudet pilottilinjat keskittyvät terveydenhuollon, valaistuksen ja turvallisuuden sovelluksiin – näihin Euroopan komissio on suunnannut 35 miljoonaa euroa. Komission kokonaisbudjetti fotoniikan julkisen ja yksityisen sektorin (PPP) kumppanuuksiin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa seitsemän vuoden aikana on 700 miljoonan euron suuruinen.

Lue lisää täältä.