Euroopan komissio käynnisti Innovation Deals -kokeiluhankkeen

Euroopan komissio käynnisti Innovation Deals -kokeiluhankkeen

Euroopan komissio lanseerasi kilpailukykyneuvoston kokouksessa 26.5.2016 Innovation Deals -kokeiluhankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa lupaavia ympäristökysymysten ratkaisuja kehittäneitä innovaattoreita saamaan ideansa markkinoille. Komissio etsii nyt potentiaalisia innovatiivisia toimijoita, jotka toteuttavat Euroopan unionin kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Mukaan voivat hakea niin suuryritykset, pk-yritykset, korkeakoulut, tutkimuskeskukset, julkiset laitokset, konsultit kuin yksityishenkilöt. Hakuaikaa on 15.9.2016 asti.

Valituille toimijoille ja hankkeille tarjotaan yhteistyömahdollisuuksia niin kansallisella kuin paikallisella tasolla ja autetaan EU:n lainsäädännöllisen sääntelyn noudattamisessa. Aloitteella pureudutaan yleisiin innovaatioesteisiin ja edistetään kestäviä ja talouskasvua edistäviä ratkaisuja. Komissio ei myönnä kokeiluhankkeen puitteissa rahoitusta. Komissio arvio hakemukset ennalta asetettujen kriteerien pohjalta ja valitsee korkeintaan viisi hakemusta jatkokehittämistä varten. Valittuja projekteja lähdetään jatkokehittämään tammikuun 2017Hae mukaan nyt!

Lue lisää täältä