Euroopan komissio julkaisi yhteistyötaloutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman

Euroopan komissio julkaisi yhteistyötaloutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman

Viranomaisten ristiriitainen suhtautuminen nopeasti kasvavaan yhteistyötalouteen voi haitata innovointia, työpaikkojen luomista ja kasvua. Euroopan komissio on esitellyt ohjeet, kuinka voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä olisi sovellettava yhteistyötalouden alalla. Ohjeistuksen tavoitteena on yhteistyötalouden tasapainoinen kehitys. Siinä ilmi tuodut liiketoimintamallit mahdollistavat onnistuessaan lisää työpaikkoja ja kasvua Euroopan unionissa. Ohjeistuksen on tarkoitus auttaa kuluttajia, yrittäjiä ja viranomaisia osallistumaan yhteisötalouteen luottavaisin mielin.

Komission tiedonannossa myös selkiytetään tiettyjä avainkysymyksiä, esimerkiksi markkinoillepääsyvaatimuksista, EU:n kuluttajansuojalainsäädännöstä, verosäännöistä ja työsuhteen luonteesta, joihin sekä markkinatoimijat että viranomaiset törmäävät.

Lehdistötiedote ja tarkemmat tiedot