Euroopan komissio julkaisi pohdinta-asiakirjan EU:n rahoituksen tulevaisuudesta

Euroopan komissio julkaisi pohdinta-asiakirjan EU:n rahoituksen tulevaisuudesta

Euroopan komissio julkaisi tänään Pohdinta-asiakirjan Euroopan unionin rahoituksen tulevaisuudestaEU:n budjetti on suurten haasteiden edessä: vähemmällä rahoituksella pitää pystyä tekemään enemmän. EU:n odotetaan ottavan enemmän vastuuta esimerkiksi globalisaation, ilmastonmuutoksen, maahanmuuton sekä turvallisuuden saralla. EU:n odotetaan myös säilyttävän roolinsa humanitaarisen avun antajana. Kaikki tämä tulee saavuttaa samalla, kun EU:n budjetti pienenee Britannian lähtiessä Euroopan unionista.

Komission julkaisema muistio sisältää viisi skenaariota EU:n tulevaisuudesta, joista jokaisella on erilainen vaikutus. Kuinka EU:n varojen käyttöä kohdistetaan seuraavalla rahoituskaudella? Entä mistä varat siihen tulevat? Vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi rahoituksen vähentäminen nykyisiltä politiikoilta tai tulojen lisääminen. Lisäksi pohdinta-asiakirjassa käsitellään talousarvion pääpiirteitä ja kehitystä tärkeimmillä politiikan aloilla, kuten maataloudessa ja koheesiopolitiikassa.

Komission Pohdinta-asiakirja EU:n rahoituksen tulevaisuudesta on kolmas ja viimeinen julkaistu pohdinta-asiakirja, joka liittyy Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin aiemmin maaliskuun alussa julkaisemaan komission valkoiseen kirjaan EU:n tulevaisuudesta. Kaksi ensimmäistä pohdinta-asiakirjaa ovat: Pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta sekä Pohdinta-asiakirja Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta.