Euroopan investointipankki on julkaissut oppaan kiertotaloudesta

EIP on julkaissut talousoppaan, jolla pyritään lisäämään ymmärrystä ja tietoisuutta kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä ideoista ja ratkaisuista.

Opas tarjoaa tietoa EIP:n lainoista ja esittelee EIP:n näkemyksen siitä, kuinka voidaan tukea siirtymistä kiertotalouteen.

Tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään kiertotalouden tuottamia tarpeita, mahdollisuuksia ja riskejä.

Tutustu oppaaseen täällä.