Euroopan innovaationeuvoston menestykselle jatkoa

Vuonna 2017 käynnistettiin Euroopan innovaationeuvoston pilottivaihe, jonka avulla on rahoitettu innovatiivisia startup- ja pk-yrityksiä Euroopasta. Innovaationeuvoston tavoitteena on edistää läpimurtoinnovaatioiden siirtämistä laboratoriosta markkinoille, sekä tukea startup- ja pk-yrityksiä. Pilottivaihe jatkuu nykyisen rahoituskauden loppuun asti. Pilottivaiheen on jo tähän mennessä todettu olevan onnistunut ja innovaationeuvoston onkin päätetty jatkuvan seuraavalle rahoituskaudelle. Vuonna 2021 Euroopan innovaationeuvosto aloittaa toimintansa täysimittaisesti Euroopan Horisontti -rahoitusohjelmaan sisällytettynä.

Jäljellä oleville kahdelle vuodelle myönnetään rahoitusta yhteensä 2 miljardia euroa. Osa rahoituksesta suunnataan suoraan startup- ja pk-yrityksille. Onnistuneen pilottivaiheen perusteella komissio ehdottaa innovaationeuvostolle yhteensä 10 miljardin euron kokonaisbudjettia.

Innovaationeuvoston tammikuun cut-off-päivän toisessa vaiheessa rahoitettavien yritysten joukkoon valikoitui 68 yritystä, joita tuetaan yhteensä 120 miljoonalla eurolla. Näiden joukossa oli myös Ylöjärveläinen Global EcoProcess Services OY.

Osana pilottivaiheen loppuun vientiä komissio nimittää neuvoa-antavaan komiteaan 15–20 innovaatiojohtajaa, joiden tehtävänä on mm. valvoa innovaationeuvoston toimintaa. Innovaatiojohtajaksi voi hakea 10.5.2019 asti.

Lue lisää täältä.