Euroopan innovaationeuvosto-pilotti rahoittaa tuhat uutta projektia

Euroopan innovaationeuvosto-pilotti rahoittaa tuhat uutta projektia

Euroopan unionin uusi innovaationeuvosto-pilotti (European Innovation Council: EIC) tulee käyttämään 2,7 miljardia euroa uusien projektien rahoittamiseen viimeisen työohjelmakauden aikana 2018-2020. Neuvosto yhdistää neljä olemassa olevaa Horisontti 2020 -rahoitusohjelmaa: pk-instrumenttiFast Track to InnovationFET Open ja Horisontti-innovaatiokilpailut. Tavoitteena on tukea läpimurtoinnovaatioita.

EIC-pilotti pyrkii täyttämään aukon tutkimuksen kaupallistamisprosessissa. Komissio arvioi pilotin menestystä katsomalla uusien tuotteiden, palvelujen ja prosessien kehitystä sekä pilotin kykyä houkutella uusia yksityisen sektorin sijoituksia. EIC:n kohderyhmänä ovat yrittäjät, insinöörit and tutkijat, joilla on ”radikaalisesti erilaisia” ideoita, jotka poikkeavat huomattavasti olemassa olevista tuotteista tai palveluista.

Lue lisää täältä.