Euroopan innovaatioiden tulostaulu 2018 – Suomi on kolmas

Komissio julkaisi 22.6. Euroopan innovaatioiden tulostaulun 2018, joka arvioi EU-jäsenvaltioiden innovointikyvyn ja vertaa sitä globaaleihin kilpailijoihin. Suomi sijoittui EU:n tasolla vertailussa kolmanneksi Ruotsin ja Tanskan jälkeen.

EU:n innovaatiosuorituskyky on kasvanut keskimäärin 5,8 prosenttia vuodesta 2010. Kuluneella ajanjaksolla suorituskyky on parantunut 18 EU-maassa ja heikentynyt kymmenessä. Tänä vuonna merkittävimpiä muutoksia ovat Saksan putoaminen innovaatiojohtajista vahvoihin innovoijiin ja Luxemburgin nousu innovaatiojohtajaksi. Huomattavana ongelmana Euroopan innovaatiosuorituskyvyssä on t&k-menojen taso suhteessa BKT:hen, joka jää vuoden 2010 tason alle.

Globaalilla tasolla EU saavuttaa Kanadan, Japanin ja Yhdysvaltojen etumatkaa. Etelä-Korean tahdissa EU ei ole pysynyt, mutta välimatkan uskotaan umpeutuvan tulevina vuosina. Kiinaan EU:lla on toistaiseksi etumatka, mutta se lyhenee jatkuvasti.

Suomi sijoittuu myös tänä vuonna innovaatiojohtajiin. Suomen vahvuudet ovat korkeakoulutettu väestö, innovaatioystävällinen toimintaympäristö ja innovaattorit pk-yrityksissä. Parantamisen varaa on innovaatioiden viemisessä markkinoille ja työllisten osuudessa nopeasti kasvavissa yrityksissä.

Komission tiedote: Euroopan innovaatioiden tulostaulu 2018: EU:n on parannettava innovointikykyään

European Innovation Scoreboard 2018