Euroopan horisontti -rahoitusohjelman julkisten kuulemisten tuloksia

Euroopan komissio on työstänyt tulevaa Euroopan horisontti -rahoitusohjelmaa yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Komissio on pitänyt useita julkisia kuulemisia ja muita vaikuttamismahdollisuuksia. Tuloksia on koostettu yhteen julkaisuun.

Julkaisussa esitellään yhteistyöprosessia ja sen tuloksia. Yli 6800 osallistujaa julkiseen kuulemiskierrokseen takaavat komissiolle hyvät lähtökohdat muokata tulevaa ohjelmaa. Kuulemisista kerätään teemoja ja ajatuksia erityisesti Euroopan horisontin strategiseen suunnitelmaan vuosille 2021–2024.

Yleisesti Euroopan horisonttiin rakennetaan erilaisia instrumentteja ja lähestymistapoja, jotta on mahdollista maksimoida julkisen rahoituksen käytön vaikutuksia globaaleiden haasteiden voittamisessa. Kaksi päätyökalua ohjelman sisällä ovat missiot sekä kumppanuudet.

Euroopan horisontin aiottu rakenne koostuu kolmesta eri pilarista, jotka jakautuvat erilaisiin alatoimiin (katso kuva).

Ensimmäisen pilarin toimet pyrkivät turvaamaan eurooppalaisen erinomaisen tutkimuksen jatkuvuuden. Uudet tietotaidot, teknologiat sekä innovatiiviset ratkaisut yhteiskunnan ongelmiin ovat pilarin keskiössä. Toiminta-ajatuksena on toiminnan rakentaminen ruohonjuuritasosta ylöspäin, bottom-up, jotta ohjelmalla voidaan parhaiten tukea tutkijoita ja innovaatioiden syntymistä.

Toinen pilari jakautuu kuuteen klusteriin, joita ovat:

  • Health, jolla pyritään muun muassa edistämään ihmisten terveyttä, tukemaan terveydenhuollon muutosta kohti innovatiivisempaa systeemiä sekä vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä terveydenhuollon sektorilla
  • Culture, Creativity and Inclusive Society -klusteri huomioi muun muassa aktiivisen kansalaisuuden sekä demokraattisen hallinnon
  • Civil security for Society, jonka tarkoitus on suojella eurooppalaisia turvallisuusuhilta
  • Digital, Industry and Space, jossa tarkoituksena on tukea digitalisaatiota ja yhteiskunnallista muutosta
  • Climate, Energy and Mobility -klusterin tarkoitus on hidastaa ilmastonmuutosta muun muassa kilpailukykyisen energiankäytön ja liikenteen avulla
  • Food, Bioeconomy,  Natural  Resources,  Agriculture  and  Environment, jossa on tarkoitus edistää Euroopan osaamista ja innovaatioita kehityksessä kohti kestävää luonnollisten raaka-aineiden käyttöä

Kolmas pilari puolestaan keskittyy vahvistamaan Euroopan innovatiivisia kykyjä. Tämän myötä kolmannella pilarilla tuetaan markkinoille suuntautuvien innovaatioiden kehittämistä. Kolmannen pilarin tarkoitus on linkittää yhteen erilaisia eurooppalaisia ekosysteemejä sekä vahvistaa synergioita niin oppilaitosten, yrittäjien kuin yksityisen sektorin välillä.

Lue raportti täältä.