Euroopan Horisontti -ohjelmassa saavutettu alustava sopu

Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet osittaiseen yhteisymmärrykseen seuraavan rahoituskauden tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Euroopan Horisontista. Nykyinen Horisontti 2020 -rahoitusohjelma tulee päätökseen ensi vuonna, ja uuden ohjelman sisällöstä on keskusteltu EU:n toimielimissä jo jonkin aikaa. Euroopan Horisontti on edeltäjäänsä kunnianhimoisempi rahoitusohjelma, jolla pyritään vahvistamaan EU:n asemaa yhtenä tutkimuksen ja innovaation johtavana tekijänä maailmanlaajuisesti.

Euroopan Horisontti jatkaa edeltäjänsä jalanjäljissä tuoden mukaan myös uuden aloitteen, Euroopan innovaationeuvoston (EIC). Innovaationeuvoston tavoitteena on edistää läpimurtoinnovaatioiden siirtämistä laboratoriosta markkinoille, sekä tukea startup- ja pk-yrityksiä. Lisäksi rahoitusohjelmaan on sisällytetty kulttuurin ja luovan alan teollisuutta tukeva osa, jolla pyritään edistämään kyseisten alojen tutkimusta ja kehitystä Euroopassa.

Sopu uuden rahoitusohjelman rakenteesta on askel oikeaan suuntaan, mutta rahoitusohjelman sisällöllinen suunnittelu on vielä kesken. Strateginen suunnittelu ohjelman sisällöstä aloitetaan toukokuussa. Euroopan Horisontti tulee vielä hyväksyttää jäsenvaltioilla, sekä parlamentissa kokonaisuudessaan ennen kuin ohjelman valmisteluissa voidaan edetä. Lisäksi esimerkiksi ohjelman budjetoinnissa menee vielä kauan aikaa. Komissio on kaavaillut Euroopan Horisonttiin 94,1 miljardin euron kokonaisbudjettia parlamentin ehdottaessa jopa 120 miljardin euron budjettia. Kokonaisbudjetin lopullinen summa saadaan päätettyä kuitenkin vasta sitten, kun EU:n pitkän aikavälin taloussuunnitelma valmistuu, aikaisintaan tämän vuoden lopussa.

Lue lisää täältä.

Lue myös Science Business -julkaisun uutinen aiheesta täältä.