EU:n uusi Innovaatiorahasto puhtaiden teknologioiden edistämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö esitteli 15.1.2020 EU:n uuden innovaatiorahaston (Innovation Fund). Innovaatiorahasto tulee olemaan yksi maailman suurimmista rahoitusohjelmista, jolla tuetaan innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa.

EU rahoittaa puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa noin 10 miljardilla eurolla. Rahoitus on peräisin EU:n päästökauppajärjestelmästä. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan rahaston käyttöönottoa.

Rahoitushaut järjestetään vuosina 2020 – 2030 joka toinen vuosi. Ensimmäinen hakukierros avautuu kesällä 2020. Innovaatiorahaston avulla on mahdollista rahoittaa jopa 60 prosenttia innovaatioihin liittyvistä kustannuksista.

Innovaatiorahasto rahoittaa muun muassa uusiutuvaan energiaan, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin sekä energianvarastointiin liittyviä investointihankkeita. Ohjelmasta on mahdollista rahoittaa rahoitustarpeiltaan hyvin erikokoisia investointeja. Ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan investointikustannuksiltaan yli 7,5 miljoonan euron hankkeita.

Innovaatiorahaston tarkoituksena on:

  • Auttaa luomaan taloudelliset kannustimet hankkeille, jotka investoivat seuraavan sukupolven teknologioihin, joita tarvitaan EU:n siirtymisessä vähähiiliseksi.
  • Vauhdittaa sellaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä, jotka tähtäävät maailmanlaajuisiksi teknologiajohtajiksi.
  • Tukea innovatiivisia, vähähiilisiä teknologioita kaikissa jäsenvaltioissa.

Lue lisää aiheesta täältä ja täältä

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriö & Euroopan komissio