EU:n Urban Agenda edistää kaupunkialueiden kehitystä

EU:n Urban Agenda edistää kaupunkialueiden kehitystä

EU:n Urban Agenda eli ns. kaupunkiagenda perustuu Amsterdamin julkilausumaan, ja sen tarkoitus on edistää EU-maiden, EU-elimien, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja muiden tahojen yhteistyötä urbaanien alueiden kehityksen hyväksi. Monilla Euroopan kohtaamilla haasteilla – liittyivät ne sitten talouteen, ilmastoon, ympäristöön tai yleisemmin yhteiskuntaan – on vahva urbaani ulottuvuus, ja kaupunkien pitää pystyä vastaamaan näihin haasteisiin pysyäkseen elinvoimaisina ja kestävinä elinympäristöinä.

Olennainen osa tätä kaupunkialueiden hyvinvoinnin eteen tehtävää yhteistyötä on Urban Agendan 12 yhteiskumppanuushanketta, joista kahdeksan on jo lanseerattu ja loput neljä on tulossa vielä ennen kesää 2017.

Jo aloitetut yhteiskumppanuushankkeet ovat:

1) Maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen: koordinaattoreina toimii Amsterdamin kaupunki sekä DG HOME. Tavoitteena on saada Eurooppaan tulevat maahanmuuttajat kotoutettua paremmin ja varmistaa asumisen, koulutuksen ja työn saatavuus.

2) Ilmanlaatu: koordinaattorina toimii Alankomaat. Tavoitteena on edistää parempaa ilmanlaatua ja sen myötä elämänlaatua kaupungeissa.

3) Köyhyys kaupungeissa: koordinaattoreina toimii Belgia ja Ranska. Tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja parantaa köyhyydessä elävien ja riskiyhmien asemaa.

4) Asuminen: koordinaattoreina toimii Wienin kaupunki ja Slovakia. Tavoitteena on edistää laadukasta ja kohtuuhintaista asumista kaupungeissa.

5) Kiertotalous: koordinaattorina toimii Oslo. Tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja uusien työpaikkojen syntymistä.

6) Työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa: koordinaattoreina toimii Jelgavan ja Rotterdamin kaupungit sekä Romania. Tavoitteena on löytää keinoja joilla kaupungit voivat tukea laadukasta ja kattavaa työllistymistä.

7) Digiaikaan siirtyminen: koordinaattoreina toimii Oulun ja Sofian kaupungit sekä Viro. Tavoitteena on parantaa kansalaisille tarjottavia julkisia palveluita ja luoda uusia bisnesmahdollisuuksia.

8) Kaupunkiliikenne: koordinaattoreina toimii Karlsruhen kaupunki ja Tsekki. Tavoitteena on edistää monipuolista liikennettä kaupungeissa.

Esimerkiksi kaupunkiliikenteen, digiaikaan siirtymisen ja työpaikkojen ja osaamisen yhteiskumppanuushankkeissa on järjestetty kick-off -tapaamiset helmikuun aikana. Seuraavaksi hankkeissa tehdään toimintasuunnitelmat jotka vahvistetaan vuoden 2018 aikana.

Tulossa olevien yhteiskumppanuushankkeiden aiheet keskittyvät myös kaupungeille erittäin tärkeisiin aiheisiin: 9) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, 10) Energiakäänne, 11) Kestäväpohjainen maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut sekä 12) Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat.

Euroopan komission Urban Agenda -nettisivuilla eri sidosryhmät ja toimijat voivat rekisteröityä ja osallistua keskusteluihin. Sivuilla voi tutustua myös aiheeseen liittyvään materiaaliin ja tilata uutiskirjeen sekä saada tietoa tulevista tapahtumista.

Urban Agenda, työohjelma