EU:n tulevaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan vaaditaan lisäinvestointeja

EU:n tulevaan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaan vaaditaan lisäinvestointeja

Euroopan komission asettaman 12 hengen korkean tason ryhmän – jonka jäsenenä on ollut myös DIMECC oy:n toimitusjohtaja Harri Kulmala Tampereelta – tehtävänä on ollut miettiä visiota seuraavan rahoituskauden EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmalle. Vision sisältävä raportti julkaistiin 3.7. Brysselissä järjestetyssä Research and Innovation – Shaping Our Future. -konferenssissa, johon osallistui 700 T&I-yhteisön edustajaa.

Lab – Fab – App – Investin in the European future we want – raportin mukaan tulevien 20 vuoden aikana jopa kaksi-kolmasosaa teollisten maiden kasvusta syntyy T&I-toiminnan ansiosta. Raportin suosituksissa keskitytään EU:n T&I-investointien maksimointiin varauden lisäämiseksi ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Euroopan pitäisi siis hyötyä enemmän sen tuottamasta tiedosta ja muuntaa innovaatiot talouskasvuksi. Tutkimus- ja innovaatio-asiat pitäisi priorisoida niin EU:n kuin kansallisissa budjeteissa – EU:n tulevan tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien budjetti pitäisi kaksinkertaistaa nykyisestä. Lisäksi kansalaisten pitäisi olla entistä paremmin mukana globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

Raportti sisältää EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien vaikuttavuuden parantamiseksi  11 suositusta:

1. Tutkimus- ja innovaatio-asioiden priorisointi EU- ja kansallisissa budjeteissa, ml. EU:n tulevan T&I-ohjelman kaksinkertaistaminen
2. EU:n todellisen EU:n innovaatiopolitiikn kehittäminen, joka luo tulevaisuuden markkinoita
3. Tulevaisuutta varten kouluttaminen ja investoiminen ihmisiin, jotka tekevät muutoksen
4. Vaikuttavamman EU:n T&I-ohjelman suunnittelu
5. Tavoitekeskeisen ja vaikuttavuuteen keskittyvän lähestymistavan omaksuminen globaaleihin haasteisiin
6. EU:n rahoituskentän rationalisointi ja synergioiden kehittäminen rakennerahastojen kanssa
7. Jatkaa yksinkertaistamista, vaikuttavuuden oltava keskiössä prosessien sijaan
8. Kansalaisten osallistaminen ja saaminen liikkeelle
9. EU:n ja kansallisten T&I-investointien on oltava paremmin linjassa
10. Kansainvälisen T&I-yhteistyön on oltava EU:n T&I-tutkimuksen tuotemerkki
11. Vaikuttavuus on tuotava paremmin esille ja siitä on viestittävä

Lue lisää täältä.

Aiheesta on juttu on myös komission Horizon – The EU Research & Innovation Magazinessa. Voit lukea sen täältä.