EU:n tulevaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa suunnitellaan missioiden avulla

Euroopan unionin seuraavan tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelman sisällön valmisteleminen on tällä hetkellä käynnissä. Euroopan komissio on nimittänyt Professori Mariana Mazzucaton laatimaan selvityksen uudesta rahoitusohjelmasta, joka pohjautuisi tiedemissioihin.

Mazzucaton julkaisema uusin raportti ”Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union – A problem-solving approach to fuel innovation-led growth” esittelee visiota missioista, joiden avulla on mahdollista uudistaa EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Missioiden tarkoituksena on pureutua isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja niitä voivat olla esimerkiksi muoviton meri tai 100 hiilineutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä.

Komissaari Carlos Moedas kommentoi raportin tarjoavan komissiolle arvokkaan vision uudesta missiopohjaisesta ohjelmasta, joka on tärkeä seuraavan tutkimus -ja innovaatio -ohjelman valmistelussa. Raportti antaa selkeän käsityksen siitä, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tutkimusmissioilla olisi ja antaa myös ohjeita, kuinka missiot kannattaisi suunnitella ja toteuttaa.

Mazzucaton mukaan missiot tarjoavat tavan suunnata innovaatioiden ja tutkimuksen potentiaalia ratkaisujen löytymiseen aikamme haastavimpiin kysymyksiin. Mazzucato toivoo raportin olevan voimavara, jonka avulla EU pystyy ottamaan rohkean ja visionäärisen askeleen eteenpäin tutkimus -ja innovaatiokehityksessä.

Raportti esittelee myös tärkeimpiä kriteerejä missioiden valinnassa. Missioiden tulisi olla rohkeita ja inspiroivia, sekä edistää poikkitieteellisyyttä ja rajat ylittävää yhteistyötä. Niiden pitäisi myös olla kunnianhimoisia, mutta kuitenkin realistisia ja vaatia useita, alhaalta-ylöspäin suuntautuvia ratkaisuja toteutuakseen.

Komissio toivoo raportista palautetta, sekä ehdotuksia tuleviksi missioiksi. Kyselyyn pääset tästä.

Lisätietoa aiheesta löydät täältä.

Lue myös EU-toimiston aiempi uutinen: Ovatko tiedemissiot tutkimus -ja innovaatio-ohjelman tulevaisuus?