EU:n talousarvio: Lujitetaan EU:n roolia turvallisuus- ja puolustusalalla

Komission esittämässä pitkän aikavälin talousarvioehdotuksessa EU:n turvallisuus- ja puolustusalaa halutaan vahvistaa. Tarkoituksena on lisätä EU:n kykyä toimia itsenäisesti, parantaa kykyä suojella kansalaisia ja vahvistaa EU:n asemaa maailmanlaajuisena toimijana. Puolustusrahastolle ehdotetaan 13 miljardin euron budjettia.

Budjetista on tarkoitus osoittaa tukea maiden rajat ylittävään yhteistyöhön, esimerkiksi investointeihin ja tarvikkeisiin. Lisäksi ehdotetaan uutta Euroopan rauhanrahastoa (10,5 miljardia euroa), joka tähtää EU:n kehittämiseen globaalina rauhanrakentajana.

Puolustusrahaston 13 miljardin euron budjetista 4,1 miljardia euroa jaetaan avustuksina kilpailukykyisille ja yhteistoiminnallisille tutkimushankkeille, jotka pyrkivät vastaamaan tulevaisuuden turvallisuusuhkiin. Hankkeissa pitää olla mukana osallistujia vähintään kolmesta eri jäsenvaltiosta ja niiden pitää vastata jäsenvaltioiden asettamiin prioriteetteihin.

Piirteitä, joita projekteilta odotetaan:

–    ilmastomyönteisyys
–    uutuus/innovatiivisuus
–    puolustuksen kehittämiseen keskittyminen
–    kilpailukykyisyys

Varmistaakseen rahoituksen järkevän käytön EU sitouttaa osallistuvat jäsenvaltiot ostamaan tutkimuksesta/kehityksestä valmistuneet tuotteet.

Jäsenvaltioiden varat ylittäviin hankkeisiin panostetaan, koska EU:n puolustusmenetelmät ovat tällä hetkellä hajanaiset. Yhteistyön puutteen takia puolustuksen alalla aiheutuu vuosittain 25–100 miljardin euron kulut.

Lähde: Euroopan komission tiedote