EU:n matkailualan rahoituksen uusi opas julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut uuden verkko-oppaan, jossa tuodaan esille uutta talousarviota, vuosien 2021-2027 monivuotista rahoituskehystä ja Next Generation EU-välineestä rahoitettavien rahoitusohjelmien laajaa kirjoa matkailualan kontekstissa. Kyseisten resurssien ja oppaan avulla komissio tukee siirtymistä kohti digitaalisempaa, kestävämpää ja osallistavampaa EU:ta.  

Oppaan tarkoituksena on auttaa matkailualan toimijoita löytämään sopivia rahoitusmahdollisuuksia toiminnalleen. Oppaassa keskitytään käytännön kysymyksiin, jotka liittyvät tärkeimpiin EU:n matkailualan rahoitusohjelmiin. Opas sisältää tietoa esimerkiksi haku- ja tukikelpoisuudesta, eri rahoitustyypeistä sekä hakukäytännöistä ja –ajankohdista. Oppaasta löytyy myös linkkejä EU:n ohjelmien verkkosivustoille, joilta on mahdollista löytää tarkempia tietoja eri ohjelmista.   

Englanninkielinen opas löytyy komission sivuilta. Myös kansallinen EU-rahoituspalveluneuvonta voi auttaa matkailualan toimijoita rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa. Neuvonta-ajan voit varata yhteydenottolomakkeen kautta.