EU:n kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokykyä vahvistetaan

Euroopan komissio on ehdottanut 18. lokakuuta EU:n kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamista. Ehdotus perustuu puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Euroopan parlamentille 5. lokakuuta esittämään viisikohtaiseen suunnitelmaan häiriönsietokykyisestä kriittisestä infrastruktuurista.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on nostanut esiin uusia riskejä – niin fyysisiä hyökkäyksiä kuin kyberhyökkäyksiäkin – jotka yhdistyvät usein hybridiuhkiksi. Viimeaikaiset esimerkit, kuten Nord Stream -kaasuputken sabotaasi osoittavat, että EU:n kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyky on uhattuna. Nyt valmiuksia suojautua hyökkäyksiltä pyritään parantamaan nopeasti sekä EU:n alueella että sen välittömässä läheisyydessä.

Tavoitteena on maksimoida toimet kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi ja nopeuttaa niitä kolmella painopistealalla:

  1. varautuminen
  2. reagointi
  3. kansainvälinen yhteistyö.

Komissiolle ehdotetaan vahvempaa tuki- ja koordinointiroolia uhkiin varautumista varten. Lisäksi yhteistyötä jäsenmaiden kesken sekä EU:n naapurimaiden kanssa pyritään lujittamaan. Etusijalle asetettaisiin tietyt avainalat: energiadigitaalinen infrastruktuuriliikenne ja avaruus.

Jäsenmaita kannustetaan tekemään myös kriittistä infrastruktuuria ylläpitäville toimijoille stressitestejä. Testiä täydennetään laatimalla kriittiseen infrastruktuuriin liittyviä poikkeamia ja kriisejä koskeva suunnitelma.

Suositusluonnoksen tavoitteena on parantaa kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin häiriöihin liittyviä varhaisvaroitus- ja reagointivalmiuksia unionin pelastuspalvelumekanismin kautta.

Lisää asiasta voit lukea täältä.