EU:n innovaatiosuorituskyky paranee – Länsi-Suomi kuuluu innovaatiojohtajien joukkoon

EU:n innovaatiosuorituskyky paranee – Länsi-Suomi kuuluu innovaatiojohtajien joukkoon

Euroopan komissio on julkaissut tuoreen vuosittaisen European Innovation Scoreboardin, jossa arvioidaan EU:n jäsenvaltioiden ja eräiden kolmansien maiden tutkimus- ja innovaatiosuorituskykyä. Sen mukaan EU:n innovaatiosuorituskyky parani viime vuonna edellisvuoteen verrattuna, mutta edistystä tapahtuu epätasaiseen tahtiin eri puolilla Eurooppaa. Euroopan komission tuoreiden tietojen mukaan innovaatiosuorituskyky on parantunut 15 maassa. Ruotsi menestyy parhaiten, perässään Tanska, Suomi, Alankomaat ja Iso-Britannia. Nopeiten kasvavia innovaattoreita ovat Liettua, Malta, Alankomaat, Itävalta ja Iso-Britannia. Suomi johtaa rahoitus- ja tukipalveluiden vertailua. 

Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna EU ottaa kiinni Kanadaa ja Yhdysvaltoja, mutta Etelä-Korea ja Japani ovat ohittamassa Euroopan. Kiinan kehitys puolestaan etenee nopeiten innovaatioasioiden parissa.

Innovaatiovertailua on uudistettu ja mukana on tällä kertaa aiempaa enemmän  tietoa eri maiden ja alueiden välisistä eroista Regional Innovation Scoreboardin muodossa. Siinä on analysoitu ja vertailtu 220 eurooppalaista aluetta. Alueellinen innovaatiosuorituskyky jakautuu nyt neljään ryhmään, vahvimmasta heikoimpaan – leader, strong, moderate ja modest – sekä näiden kolmaan alaryhmään. Länsi-Suomi kuuluu ryhmään “leader -” eli on kolmanneksi korkeimmalla tasolla 12 alaryhmän joukossa.

Eniten Euroopassa on tapahtunut edistystä kansainvälisten julkaisujen, laajakaistan kattavuuden, korkeakoulusta valmistuneiden ja tohtorien määrässä sekä IT-koulutuksessa. Riskipääomasijoitusten ja pk-yritysten innovaatioiden määrä puolestaan ovat voimakkaassa laskussa.

EU:n innovaatiosuorituskyvyn odotetaan parantuvan kahdella prosentilla seuraavan kahden vuoden aikana.

Lähteet: Euroopan komissioRegional Innovation Scoreboard