EU:n Innovaatiorahastosta 1,5 mrd € innovatiivisiin puhtaan teknologian hankkeisiin

 Komissio julkisti 26.10. Innovaatiorahaston hankehaun. Rahaa on jaossa 1,5 miljardia euroa. Rahoitusta myönnetään innovatiivisiin puhtaan teknologian hankkeisiin. Nyt julkistettu ehdotuspyyntö koskee laajamittaisia hankkeita, eli hankkeita joiden kustannukset ovat yli 7,5 miljoonaa euroa.

Tämä on jo toinen laajamittaisten hankkeiden hakukierros ja hakemista on yksinkertaistettu sitten viime kerran. Edellisellä hakukierroksella yksi seitsemästä tuensaajasta oli Neste, joka käyttää tukensa vetyhankkeen edistämiseen. Haku pienille hankkeille (kustannukset alle 7,5 miljoonaa euroa) on tällä tietoa avautumassa maaliskuussa 2022.

Rahoituksella tuetaan uusiutuvan energian, energiaintensiivisten toimialojen, energian varastoinnin sekä hiilidioksidin talteen oton, varastoinnin ja käytön läpimurtoteknologioita.

Hankkeiden arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisuudet välttää kasvihuonekaasupäästöjä, innovaatiopotentiaali, taloudellinen ja tekninen toteutusvalmius sekä laajentamismahdollisuudet ja kustannustehokkuus. Lupaavat hankkeet, jotka eivät ole riittävän kypsiä saadakseen avustusta, voivat saada Euroopan investointipankin hankekehitystukea.

Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista vähähiilisten teknologioiden rahoitusohjelmista. Rahoitus on peräisin EU:n päästökauppajärjestelmästä. Innovaatiorahastosta vastaa Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 3.3.2022 EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa. Hakijoille ilmoitetaan tuloksista heinä-syyskuussa 2022, ja hankkeet allekirjoitetaan loka-joulukuussa 2022.

Lisätietoa ja linkki hakemusportaaliin.