EU:n innovaatiorahasto hakee laajamittaisia hankkeita hiilipäästöjen vähentämiseksi

Euroopan komissio on 3. marraskuuta avannut kolmannen ehdotuspyynnön EU:n innovaatiorahaston laajamittaisille hankkeille. Hankehaulla pyritään edistämään teollisten ratkaisujen käyttöönottoa Euroopan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 

REPowerEU-suunnitelman painopisteisiin keskittyvä hankehaku tarjoaa lisätukea toimille, joiden avulla EU:n riippuvuus venäläisistä fossiilisista polttoaineista voidaan lopettaa. Hanke-ehdotuksia voi jättää 16. maaliskuuta 2023 asti.

Haussa rahoitetaan neljään osa-alueeseen keskittyviä hankkeita.

 1. Yleinen hiilestä irtautuminen – budjetti: miljardi euroa
  • Uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin teollisuudenaloihin, energian varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin sekä hiili-intensiivisiä tuotteita korvaaviin tuotteisiin (erityisesti vähähiilisiin liikenteen polttoaineisiin, myös meri- ja ilmailualalla) liittyvät innovatiiviset hankkeet.
 2. Teollisuuden sähköistäminen ja vedyntuotanto – budjetti: miljardi euroa
  • Sähköistämismenetelmiin liittyvät hankkeet, joilla pyritään korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttö teollisuudessa, sekä uusiutuvan vedyn tuotantoon ja vedyn käytön edistämiseen teollisuudessa liittyvät hankkeet.
 3. Puhtaaseen teknologiaan perustuva valmistus – budjetti: 700 miljoonaa euroa
  • Elektrolyysilaitteissa ja polttokennoissa, uusiutuvan energian tuotannossa, energian varastoinnissa ja lämpöpumpuissa käytettävien komponenttien ja kokonaisten laitteiden valmistukseen liittyvät innovatiiviset hankkeet.
 4. Keskikokoiset pilottihankkeet – budjetti: 300 miljoonaa euroa
  • Hankkeet, jotka liittyvät murroksellisiin tai läpimurtoteknologioihin, joilla edistetään perusteellista hiilestä irtautumista rahaston kaikilla tukikelpoisilla aloilla. Hankkeissa tulisi voida osoittaa, että innovaatiot toimivat käyttöympäristöissään. Niiltä ei kuitenkaan odoteta laajamittaista demonstraatiota tai kaupallista tuotantoa. 

Hanke-ehdotukset lähetetään EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa. Haun tuloksista ilmoitetaan vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Rahoitus myönnetään ja hankkeet allekirjoitetaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätietoja ehdotuspyynnöstä saa verkkoseminaarissa ja tiedotuspäivässä, jotka järjestetään 29.–30. marraskuuta 2022. Tilaisuuksiin voi rekisteröityä täällä.

EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksista saaduilla tuloilla rahoitettava innovaatiorahasto on järjestänyt aiemmin kaksi laajamittaisia hankkeita koskevaa ehdotuspyyntöä. Ensimmäisessä rahoitusta myönnettiin 1,1 miljardia euroa seitsemälle hankkeelle ja toisessa 1,8 miljardia euroa 17 hankkeelle.

Lue lisää täältä.