EU:n elpymisvälineestä rahoitusta yrityksille

Euroopan unionin elpymisvälineestä rahoitetun Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta kanavoidaan 530 miljoonaa euroa suomalaisille yrityksille vuosina 2021-2023. Suomen kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamista sekä TKI:ta.

Business Finland myöntää Suomen kestävän kasvun ohjelman kautta rahoitusta vuosien 2021-2023 välillä ja lisäksi tarjolla on erinäisiä palveluita kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseksi. Nyt auki on seuraavia hakuja:

– Rahoitushaku kärkiteknologioita sekä kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevien infrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen. Päättyy 23.5.2022.
Teollisuuden vähähiilisen kiertotalouden, digitalisaation ja palvelukehityksen rahoitushaku. Päättyy 30.6.2022.
– Rahoitushaku luovan talouden uudistumisen edistämiseksi. Päättyy 30.9.2022.
Kasvuyritysten vihreä siirtymä, innovaatiorahoitushaku. Päättyy 31.10.2022.
Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille. Päättyy 30.9.2022.

Voit seurata rahoitushakuja Business Finlandin sivuilla.

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on

  • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
  • kasvattaa tuottavuutta
  • nostaa työllisyysastetta
  • nopeuttaa hoitoon pääsyä
  • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

  1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa (822 milj. €)
  2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville (217 milj. €)
  3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi (636 milj. €)
  4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen (400 milj. €)

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin. Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.