EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellisesta jaosta päätettiin – Pirkanmaalle vajaat 49 M€

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista. Pääosa rahoituksesta – noin 2/3:a – menee Itä- ja Pohjois-Suomeen. Alueiden väliset erot ovat pienentyneet, mutta alueiden sisäiset erot ovat kasvaneet.

Päätöksellä jaettiin Euroopan aluerahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Oikeuden mukaisen siirtymän rahaston (JTF) varat. Pirkanmaan osuus näistä on 2,3 %:ia, 6,6 %:ia ja 0,7 %:ia. Tämä merkitsee seuraavia määriä:

  • EAKR: 16 845 824 € (4,6 €/asukas)
  • ESR: 28 788 937 € (7,9 €/asukas)
  • JTF: 3 263 409 € (0,9 €/asukas)

Yhteensä Pirkanmaa saa EU:n alue- ja rakennerahastovaroja 48 898 169 € (13,4 €/asukas). Tämä on noin 3 %:ia kaikesta nyt jaetusta rahoituksesta.

Kaikkiaan EU:n alue- ja rakennerastovaroja saadaan Suomeen 1,6 miljardia euroa. Siitä 735 M€ on EAKR:ää, 432 M€ ESR:ää ja JTF:ää 451 M€.  Kaikesta rahoituksesta 64,4 %:ia menee Itä- ja Pohjois-Suomeen ja 35,6 %:ia Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Lisäksi elinkeinoministeri Mika Lintilä päätti Alueiden suunta -työryhmän nimittämisestä lokakuussa. Sen tehtävänä on määritellä tavoitteet aluekehityserojen tasaamiseksi ja rakentaa niiden pohjalta yhteisesti hyväksytyt aluekehityksen seurantavälineet ja -mittarit. Ne tukevat aluekehityksen tilannekuvan luomista.

Lähde: TEM:in uutinen aiheesta