EU-toimisto uudisti Horisontti 2020 -raportointiaan – Pirkanmaalle 19 miljoonaa euroa

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on uudistanut Pirkanmaan Horisontti 2020 –menestyksen raportointia. Aiemmin EU-toimisto käytti raportoinnissa Business Finlandin koostamia tietoja, jotka perustuivat Euroopan komission tietoihin. Nyt EU-toimisto hyödyntää komission julkisesti tarjolla olevia tietokantoja suoraan itse, mikä mahdollistaa niiden säännöllisemmän tarkastelun. Ensimmäiseksi tarkasteluajanjaksoksi valitsimme vuosikolmanneksen 1.1. – 30.4.2019. Sen lisäksi kokosimme uuden järjestelmän mukaisesti vuodesta 2014 lähtien kumuloituneet hanketiedot. Ne on haettu Euroopan komission ylläpitämästä Dashboard-tietokannasta, ja tietoja on täydennetty Euroopan komission CORDIS tutkimus- ja kehitystietopalvelun tiedoilla. Tarkastelussa ovat hankkeet, jotka ovat pääosin käynnistyneet loppuvuodesta 2019. Tämä johtuu siitä, että tarkastelimme pirkanmaalaisten toimijoiden Horisontti 2020 –hankkeita, joiden hakuaika päättyi 1.1. – 30.4.2019. Nämä hankkeet ovat tyypillisesti alkaneet kahdeksan kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä, mutta poikkeuksiakin on eri hanketyypeittäin. EU-toimiston tarkoituksena on jatkossa raportoida Pirkanmaan Horisontti 2020 -menestyksestä vuosikolmanneksittain perustuen Euroopan komission Dashboardista suoraan saataviin tietoihin.

Pirkanmaalaisten toimijoiden uusia hankkeita tuli tarkastelukaudella yhteensä 30. Hyväksyttyjen hankkeiden yhteissummaksi kertyi 19 098 276 , ja osallistumisia oli 36. Kolmen pääpilarin mukaan uudet tarkasteltavat hankkeet jakautuivat niin, että huipputason tiede -pilariin kuului 5 hanketta, joiden yhteissummaksi muodostui 1 987 240 . Teollisuuden johtoasema -pilariin oli mukana 10 hanketta, ja näiden hankkeiden rahoituksen yhteissumaksi muodostui 6 643 137 . Eniten rahoitettuja hankkeita kuului Yhteiskunnalliset haasteet -pilarin alle. Tässä pilarissa hankkeita oli yhteensä 13 ja hankkeiden yhteenlaskettu saatu rahoitus oli 10 342 635 . Lisäksi mukana oli kaksi Science with and for society-hanketta, jotka saivat rahoitusta yhteensä 125 264 .

Tarkasteluajanjaksolla rahoitus jakautui Tampereen korkeakoulusäätiön, julkisten toimijoiden sekä yhdentoista yrityksen kesken. Tampereen korkeakoulusäätiö sai rahoitusta 11 288 720 €, julkiset toimijat (Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) yhteensä 2 974 063,75 €, sekä yritykset yhteensä 4 835 492,58 €.

Vuodesta 2014 lähtien (1/2014 – 4/2019) Horisontti 2020 -rahoitusta on tullut Pirkanmaalle yhteensä 106 M €. Yhteensä rahoitettuja hankkeita on 194 ja osallistumisia 231. Näistä korkeakoulujen osallistumisia on 119, yritysten 62, julkisten toimijoiden 12 sekä muiden organisaatiotyyppien 1 (Tampereen elokuvajuhlat ry.)

Suomeen on tullut Horisontti 2020 -rahoitusta rahoituskauden alusta lähtien yhteensä 1035 miljoonaa . Pirkanmaan osuus koko Suomen saamasta rahoituksesta on 9 %:a, jonka ansiosta Pirkanmaa saa maakunnallisessa vertailussa toisen sijan. Onnistumisprosentti hankkeissa Suomen osalta on 14,12 %. EU-tasolla onnistumisaste on 15,19 %.

Koko Suomen tasolla Tampereen korkeakoulusäätiö on organisaatioiden joukosta saanut neljänneksi eniten rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelmasta, sekä neljänneksi eniten rahoitusta yhteishankkeista. Suomen kokonaiskuvaa koskevat tiedot on poimittu Business Finlandin sivuilta yhteenvedosta 12.12.2019 ja ne pohjautuvat Euroopan komission 15.10.2019 päivättyyn hanketietokantaan.

 

Kaksi alinta kuvaa: Business Finland

Liite:

Pirkanmaan Horisontti 2020 –menestys 1.1.-30.4.2019 (excel)

Lähteet:

European Commission: Horizon 2020 Dashboard

European Commission: Cordis

Business Finland tilastokoosteet