EU on lanseerannut ensimmäisen puolustusrahastonsa

EU on lanseerannut ensimmäisen puolustusrahastonsa

Komissio lanseerasi viime viikolla ensimmäisen puolustusrahastonsa, jonka tarkoitus on auttaa jäsenvaltioita käyttämään verovaroja tehokkaammin, vähentämään päällekkäisyyksiä ja saamaan parempaa vastinetta rahalle. Rahaston avulla pyritään koordinoimaan, täydentämään ja tehostamaan jäsenvaltioiden tekemiä investointeja puolustusalalla.

Puolustusrahastossa on kaksi osiota. Tutkimusosiossa EU myöntää avustuksia puolustustuotteiden ja -teknologioiden tutkimusyhteistyöhön. Vuodeksi 2017 budjetti on 25 miljoonaa euroa, ja vuoden 2019 loppuun asti varoja on yhteensä 90 miljoonaa euroa. Vuodesta 2020 alkaen budjetti nousee 500 miljoonaan euroon vuodessa, mikäli komission suunnitelmat puolustusalan tutkimusohjelmasta menevät läpi ensi vuonna.

Tuotekehitys ja -hankinnat -osiossa EU tukee jäsenvaltioiden yhteistyönä tekemää kehitystyötä ja hankintoja. Vuosiksi 2019-2020 EU myöntää yhteensä 500 miljoonaa euroa erityisestä puolustuksen ja teollisuuden kehitysohjelmasta, ja vuoden 2020 jälkeen varoja on käytettävissä miljardi euroa vuodessa.

Vuoden 2017 tutkimusosion ensimmäinen ehdotuspyyntö on nyt auki, ja haussa on merivoimien miehittämättömien järjestelmien ja sotilasjärjestelmien alalla toteutettavat hankkeet.

Lisätietoja