EU-johtajien kokous Sibiussa antaa suuntaviivat Euroopalle

EU:n päämiehet kokoontuivat Romanian Sibiussa 9. toukouuta järjestettyyn huippukokoukseen keskustelemaan EU:n seuraavasta strategisesta toimintaohjelmasta vuosille 2019–2024.

Tällä hetkellä käynnissä oleva toimintaohjelma on perustunut Jean-Claude Junckerin kymmenelle poliittiselle painopisteelle. Niissä on painotettu mm. työpaikkojen kasva, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämistä, muuttoliikenteen hallintaa ja demokratian oikeutuksen vahvistamista.

Komissio on esittänyt että vuosien 2019–2024 toimintasuunnitelmassa keskityttäisiin viiteen keskeiseen kohtaan:

suojeleva Eurooppa, sillä nykymaailmassa rauha on voimavara;
kilpailukykyinen Eurooppa, joka investoi uuteen teknologiaan ja tukee EU:n suurimpia saavutuksia eli sisämarkkinoita, teollisuutta ja yhteistä valuuttaa;
oikeudenmukainen Eurooppa, joka puolustaa perusperiaatteitamme – tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta – nykymaailmassa;
kestävä Eurooppa, joka näyttää suuntaa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan suhteen
vaikutusvaltainen Eurooppa, joka pyrkii ylläpitämään ja ajantasaistamaan jo pitkään hyvin toiminutta sääntöihin perustuvaa järjestelmää.

Näiden painopisteiden toivotaan olevan myös uuden 26.5. valittavan parlamentin ohjenuora.

Lue lisää täältä.

Katso myös Sibiu Declaration.

Komission politiikkasuositukset kokoukseen.