EU-instituutiot ovat tehneet päätöksiä koronaviruskriisin helpottamiseksi

EU-instituutiot ovat lähteneet yhdessä tukemaan koronaviruksen vastaista taistelua. 23.-27.3. viikolla virtuaalisesti ovat kokoontuneet niin Eurooppa-neuvosto (päämiehet), neuvosto eri kokoonpanoissaan (sektorikohtaiset ministerit) kuin Euroopan parlamentti täysistunnossaan.

Euroopan komission ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyissä

Euroopan komissio ehdotti 13.3.2020 useita toimia, joilla tuetaan ihmisiä ja yrityksiä torjumaan koronaviruskriisiä. Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotukset virtuaalisessa täysistunnossaan torstaina 26.3.:

  • Euroopan solidaarisuusrahaston soveltamisalan laajentaminen Uusilla toimilla Euroopan maiden käyttöön vapautetaan 800 miljoonaa euroa vuonna 2020. Varoilla voidaan rahoittaa toimia kansanterveysuhkien torjumiseksi, esimerkiksi tukemalla terveydenhuoltojärjestelmiä ja niiden valmiuksia ehkäistä, valvoa ja torjua tartuntatautien leviämistä.

Euroopan parlamentin nyt hyväksyttyä komission ehdotukset, myös neuvoston pitää vielä hyväksyä. Ne astuvat voimaan, kun ne löytyvät Euroopan unionin virallisesta lehdestä (linkit ehdotuksiin otsikoissa yllä).

Maaliskuun viimeisellä viikolla neuvostossa on jo sovittu mm. seuraavista asioista:

  • Valtiovarainministerit sopivat 23.3.2020 kokouksessaan EU:n finanssipoliittisten sääntöjen helpottamisesta COVID-19:n vuoksi. Kriisin aikana joustetaan EU-sääntöjen soveltamisessa valtiontukitoimenpiteiden osalta mikäli ne tukevat yrityksiä ja työntekijöitä sekä joustetaan myös julkisen talouden ja finanssipolitiikan suhteen.
  • Koheesiopolitiikasta vastaavat ministerit pitivät 27.3.2020 videoneuvottelun, jossa keskusteltiin siitä, miten rakenne- ja investointirahastoja voitaisiin parhaiten käyttää covid-19-pandemian vaikutuksiin puuttumiseksi. Ministerit pyysivät komissiota valmistelemaan jäljellä olevien Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varojen käyttöä terveydenhoitojärjestelmien, työmarkkinoiden ja pk-yritysten tukemiseksi.

EU-instituutiot ovat ripeästi saaneet koottua erilaisia tukitoimia ja rahoitusta työpaikkojen, yritysten ja talouden tukemiseksi. EU:n budjetista osoitetaan seuraavia määrärahoja terveydenhuoltojärjestelmille, pk-yrityksille ja työmarkkinoille:

  • koronavirusinvestointialoite: 37 mrd. €
  • EU:n rakennerahastot: 29 mrd. €
  • maksuvalmius investointeihin: 8 mrd. €

Lisäksi kriisinhallintavalmiuksiin liittyvät menot ovat tukikelpoisia 1.2.2020 alkaen.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto eli jäsenvaltioiden ja hallitusten päämiehet päättivät myöhään torstaina 26.3. epävirallisen etäyhteyksin järjestetyn kokouksensa EU:n toimista liittyen koronapandemiaan. Eniten keskustelua herättivät niin sanotut koronabondit, uudet ehdotetut velkainstrumentit, joita yhdeksän maata Italian johdolla ja Ranskan ja Espanjan tuella ehdottivat. Niistä ei saatu yhteisymmärrystä aikaiseksi. Keskustelua päätettiin jatkaa kahden viikon kuluttua, kun euroalueen valtiovarainministerit ovat esitelleet konkreettisia ehdotuksia niihin liittyen.

Kokouksen jälkeen annettiin julkilausuma EU:n toimista pandemiaan liittyen. Siinä painotettiin viruksen leviämisen rajoittamista, terveydenhuollon laitteiden saatavuudesta huolehtimista, tutkimuksen edistämistä, sosioekonomisiin seurauksiin puuttumista sekä kolmansiin maihin jääneiden kansalaisten paluun tukemista.

Euroopan investointipankki

Euroopan investointipankin kautta kanavoidaan enintään 40 miljardia euroa pk-yritysten lyhyen aikavälin rahoitustarpeiden kattamiseen.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki käynnistää pandemian johdosta 750 miljardin euron hätäosto-ohjelman.

EU ja sen jäsenmaat mobilisoivat 2 %:ia EU:n BKT:sta finanssipoliittisina toimenpiteinä sekä 13 %:ia EU:n BKT:sta maksuvalmiustukena.

Euroopan komissio

Euroopan komissio on yllä mainittujen lainsäädäntöehdotusten valmistelun ohella edistänyt viime viikkoina lääkkeiden ja rokotteiden tutkimusta COVID-19:ään liittyen Horisontti 2020:n ja Innovative Medicines Initiative –ohjelmien kautta. Uutta rahaa on nyt haettavissa seuraaviin aloitteisiin:

  • 47,5 milj. € rokotuksia ja lääkkeitä tutkiviin 17 hankkeeseen (Horisontti 2020)
  • 90 milj. € julkisia ja yksityisiä varoja hoitoon ja diagnostiikkaan (IMI)
  • 164 milj. € pk-ja startup-yrityksille innovatiivisiin ratkaisuihin covid-19-pandemian pysäyttämiseksi (Horisontti 2020:n EIC Accelerator –haku)

 

Lähteet 

Koronavirus: Euroopan parlamentti hyväksyi tärkeät EU:n vastatoimet (26.3.2020)

Remarks by President Charles Michel after the video conference of the members of the European Council on COVID-19 (26.3.2020)

Eurooppa-neuvoston jäsenten yhteinen julkilausuma 26.3.2020

Politico: Virtual summit, real acrimony: EU leaders clash over ‘corona bonds’

Video conference of EU ministers responsible for Cohesion Policy on the Coronavirus Response Investment Initiative (27.3.2020)

COVID-19-koronavirusepidemia – toimia koottuna yhteen neuvoston sivuilla

European Commission: Coronavirus research