Espanja aloitti EU-puheenjohtajamaana

Espanja aloitti viidennen EU-puheenjohtajuuskautensa 1.7.2023 Ruotsin puheenjohtajuuskauden päättyessä kesäkuun lopussa. Espanja painottaa kaudellaan EU:n riippuvuuksien vähentämistä, vihreää siirtymää, sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta sekä Euroopan yhtenäisyyttä. Espanjan puheenjohtajuuskausi kestää joulukuun 2023 loppuun saakka.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez kertoo, että puheenjohtajamaana Espanjan yhtenä tavoitteena on myös tuoda Eurooppa lähemmäs kansalaisia.

Vähentääkseen EU:n riippuvuutta muista maista esimerkiksi energiaan tai digitaaliseen teknologiaan liittyen, Espanja painottaa niin kutsutun Euroopan strategisen autonomian vahvistamista. Espanja pyrkii edistämään muun muassa strategisten teollisuudenalojen ja teknologioiden kehitystä sekä Euroopan kauppasuhteiden laajentamista ja monipuolistamista.

Vihreään siirtymään liittyen Espanja tavoittelee sähkömarkkinoiden uudistamista, jolla pyritään muun muassa nopeuttamaan uusien energiamuotojen käyttöönottoa ja alentamaan sähkön hintaa.

Lissabonin sopimuksen myötä otettiin käyttöön kolmen peräkkäisen puheenjohtajamaan muodostamat puheenjohtajakolmikot, niin sanotut triot. Espanjan kanssa uuden puheenjohtajakolmikon muodostavat Belgia ja Unkari. Triot tekevät omien puheenjohtajuusohjelmiensa lisäksi puolitoista vuotta kattavan suunnitelman.

EU-puheenjohtajuus vaihtuu puolen vuoden välein

Euroopan unionin neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa kuten esimerkiksi Euroopan komissiolla ja Euroopan parlamentilla. Puheenjohtajuus kiertää jäsenvaltioiden kesken siten, että yksi EU-maa toimii kerrallaan kuuden kuukauden ajan EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.

EU-puheenjohtajakaudella puheenjohtajamaan hallituksen ministerit johtavat oman politiikan alansa ministerineuvostojen kokouksia ja voivat vaikuttaa asialistalla oleviin kysymyksiin.

Espanjan puheenjohtajakauden verkkosivut
EU:n neuvoston puheenjohtajuus

Lähde: Eurooppatiedotus