ERRIN julkaisi verkoston jäsenten näkemyksiä Euroopan horisontista

ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) on kuullut jäseniään Euroopan horisontti-rahoitusohjelman strategisen suunnittelun prosessista. Näkemykset on nyt koottu yhdeksi julkaisuksi, jossa rahoitusohjelmaa lähestytään yleiskuvan lisäksi myös pilareittain.

Yleisesti verkoston näkemys on se, että ympäristön, sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisussa Euroopan horisontti -rahoitusohjelmalla on merkittävä vaikutus. Erilaiset ratkaisukeinot varioivat alueellisten erilaisuuksien mukaan. Näin ollen kumppanuuksien ja osaamisen rakentamisessa paikallinen näkökulma on välttämätön kestävien ja vaikuttavien innovaatioiden aikaansaamisessa. Euroopan horisontin tavoitteiden saavuttamiseksi alueelliset ja paikalliset ekosysteemit ja niiden toimintamahdollisuuksien turvaaminen ovat keskiössä.

Ekosysteeminen lähestymistapa tulisikin sisällyttää yhteistyöprojekteihin, jotka kuuluvat rahoitusohjelman toiseen pilariin. Erilaisten sektoreiden erilaisten toimijoiden yhteensaattaminen kehittää osaamista ja mahdollistaa tuotteiden ja palveluiden paremman kehittämisen.

Kolmannen pilarin alaisissa hankkeissa tulisi puolestaan panostaa alueellisten ja paikallisten innovaatioekosysteemien yhteistyön tukemiseen. Tämä tukee myös tulevaisuuden laajempien tavoitteiden saavuttamista, kuten Euroopan kilpailukyvyn parantamista ja muiden täydentävien rahoitusohjelmien (mm. Digital Europe Programme ja European Innovation Partnerships) kautta saatavan rahoituksen mahdollisuuksia.

Verkosto painottaa myös koordinaatiota tutkimuksen ja innovaatioiden välillä niin paikallisella, alueellisella, valtiollisella kuin Euroopan laajuisella tasolla. Tärkeää on myös huomioida yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö. Näin toimien Euroopan horisontti -ohjelmasta saadun rahoituksen vaikutus ja tehokkuus paranee.

Lue lisää pilarikohtaisista huomioista täältä.